آمار و اطلاعات یکی از عوامل مؤثر و ضروری برای برنامه‌ریزی، ارزیابی عملکردها و تصمیم‌گیری در سطوح مختلف مدیریت است. سه حلقه آمار و اطلاعات، برنامه ریزی و مدیریت از حلقه های توسعه به شمار می‌رود.

 

بطوری‌که عصر ارتباطات و اطلاعات وقتی معنا می یابد که جمع آوری اطلاعات و داده ها به روز باشد.  اداره آمار دانشگاه علوم پزشکی مشهد در راستای رسالت خود طی برنامه دقیق و منسجم و با توجه به پیشرفت های  سخت افزاری و نرم افزاری تلاش دارد تا با ایجاد بانک های اطلاعاتی دقیق در خصوص شاخص های اصلی و مدیریتی مربوط به دانشگاه علوم پزشکی دسترسی به اطلاعات را آسان و صحت اطلاعات جمع آوری شده را تا حد امکان بالا ببرد.

نظام سلامت در شرایط محدودیت منابع و تعدد شرح وظایف و همچنین گستردگی واحدهای ارائه خدمات در مناطق شهری و روستایی، برای افزایش کارآیی خدمات تندرستی، نیازمند مدیریت مطلوب است. لازمه مدیریت مطلوب، بهبود  نظام‌های اطلاعات سلامت و استفاده از اطلاعات در تصمیم‌گیری‌ها است. در همین راستا اداره آمار با هدف تولید آمارهای رسمی دانشگاه بر  پایه اصول اساسی آمار رسمی از جمله: ارتباط، بی‌طرفی و دسترسی، پاسخ‌گویی و شفافیت، هماهنگی در سطح دانشگاه و وزارت متبوع اقدام به ایجاد و ارتقا کیفیت نظام آمار ثبتی نموده است.

به طور دقیق‌تر اداره آمار  با هدف ارتقای کمی و کیفی آمارهای ثبتی به بهبود، ایجاد و استقرار سیستم‌های اطلاعاتی از مرحله ثبت، انتقال، پردازش و ارایه داده‌های ثبتی بر نظام آمار ثبتی نظارت دارد. یکی از ارکان نظام آمار ثبتی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد وجود شبکه رابطین آماری است که در حال حاضر بیش از 80 نماینده آماری در سطح دانشگاه مشغول به فعالیت هستند و مسئولیت نگهداری فرایندهای آماری و به‌روزرسانی اطلاعات را دارند.

به منظور برداشت یکسان از واژه‌ها و اصطلاحات آماری، اداره آمار با بررسی کلیه تعاریف استاندارد در سطح ملی و همچنین تعاریف مرتبط با سازمان بهداشت جهانی اقدام به تهیه شناسنامه اقلام آماری و اطلاعاتی نموده است که منبع ارایه آمار رسمی در دانشگاه می‌باشد. همچنین استفاده از فناوری‌های نوین در مرحله تولید و ارایه آمارها جز برنامه‌های اصلی این اداره است.

  

 

 

گروه آمار
 
  سمت نام خانوادگی، نام شماره تلفن شماره تماس داخلی
(ساختمان قریشی)
 پست الکترونیک      
  رئیس گروه آمار دکتر سالاری، مریم 38451532 211 salarim1[at]mums.ac.ir  
  کارشناس آذریان، امیرعباس‌ 38434333 207 azarianaa1[at]mums.ac.ir  
  کارشناس اکرادصدری، زهرا 38454344 209  AkradZ1[at]mums.ac.ir
  کارشناس حسن زاده، طاهره 38453455 210 hasanzadeht1[at]mums.ac.ir  
  کارشناس حسین زاده، سودابه 38454344 209 hoseinzadehs1[At]mums.ac.ir  
  کارشناس دیانی،نوشین 38454344 209 dayanin1[at]mums.ac.ir  
  کارشناس غفوریان، گلبرگ 38434333
207 ghafouriang1[at]mums.ac.ir  
  کارشناس اسماعیلی شایه، زهرا 38453455 210 EsmaeiliZ1[at]mums.ac.ir  
  کارشناس کیارزم، غلامرضا 38434333 207 KiarazmGH2[At]mums.ac.ir  
  کارشناس نصیرایی هوش، علیرضا
38453455 210 nasiraeeha1[at]mums.ac.ir  

شرح وظایف

 

 

1-     مدیریت فرایندهای تهیه شاخص‌های دانشگاه شامل شاخص‌های هیات امنا، رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشورهای اسلامی، ارزیابی خُرد علم و فناوری و....

2-     راه اندازی سامانه همراه سلامت

3-     سرشماری الکترونیک اطلاعات مربوط به تسهيلات بهداشتی، درمانی در منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی به صورت شش ماهه

4-      مدیریت فرایند (کنترل، نظارت و صحت سنجی) گردآوری الکترونیک آمار و اطلاعات ثبت شده مربوط به فعاليت‌هاي بيمارستاني در منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی(بيمارستان‌هاي دانشگاهي،غیردانشگاهی، خصوصی، خیریه، نیروهای مسلح و ...)  به صورت ماهانه

5-      آموزش حضوری نمایندگان آماری بیمارستانهای دانشگاهی و غیر دانشگاهی در جهت استخراج صحیح شاخصها

6-     برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه کارشناسان آمار دانشگاه و برگزاری دوره بازآموزی برای کلیه رابطین

7-     مدیریت اطلاعات و شاخص‌های مربوط به  ستاد سفر

8-     پاسخگویی به نیازهای آماری مدیران دانشگاه

9-     طراحی و به روز رسانی دشبورد الکترونیک شاخص های آماری مربوط به ریاست دانشگاه

10-    ایجاد بانک اطلاعات پرسنلی از طریق ارتباط نرم‌افزار کارگزینی مربوطه با سامانه اتوماسیون آماری به صورت ماهانه

11-    تهیه دشبورد الکترونیکی شاخص‌های بیمارستانی بصورت ماهانه و ارسال به بیمارستان‌ها جهت مشاهده وضعیت موجود و پیش‌بینی آینده با استفاده از گزارشات آماری به صورت تجزیه و تحلیل داده‌ها، رسم نمودار و جدول به منظور مقایسه روند کار در طی سال‌های مختلف جمع‌آوری

12-    ایجاد بانک اطلاعات مربوط به دانشجویان، آموزش کارکنان از طریق بازخوانی اطلاعات در بازه‌های زمانی موردنظر در سامانه اتوماسیون آماری

13-    تهیه و ارسال آمار و اطلاعات منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای وزارت بهداشت

 

فرایندهای گروه آمار

نمایش # 
عنوان کلیک ها
فرایندهای گروه آمار 959
           

مشهد، بیمارستان امام رضا (ع)، مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه کدپستی: 3316-913791  نمابر: 38548048 051  پیام کوتاه: 30007273  پست الکترونیک:  it.manager[at]mums.ac.ir