• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

سالنامه آماري كشور

زیر مجموعه: آموزش
 
سالنامه آماری کشور حاوی مجموعه‌ای از آخرین اطلاعات آماری موجود در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌باشد که به منظور رفع نیازهای آماری تصمیم‌گیران، برنامه‌ریزان، پژوهشگران و سایر متقاضیان، از سال 1345 به طور سالانه تهیه و منتشر می‌شود.
نتایج سرشماری‌ها و آمارگیری‌های نمونه‌ای اجرا شده توسط مرکز آمار ایران، آمارهای ثبتی و نتایج آمارگیر‌ی‌های اجرا شده در دستگاه‌های اجرایی کشور، منابع آماری این نشریه را تشکیل می‌دهند.
با توجه به این که سرشماری عمومی نفوس و مسکن هر ده سال یک بار اجرا می‌شود و اجرای برخی از آمارگیری‌ها و سرشماری‌ها توسط مرکز آمار ایران و سایر سازمان‌ها با فاصله زمانی منظم صورت نمی‌گیرد، برخی از اطلاعات آماری مندرج در سالنامه، هر ساله و به طور مستمر در دسترس نمی‌باشد.

مرکز آمار ایران، به منظور ارائه بهنگام اطلاعات آماری مهم و اساسی برای رفع نیازهای آماری استفاده‌کنندگان و به حداقل رساندن مراجعات آنان به سازمان‌های متعدد تولیدکننده آمار، اقدام به تهیه، تدوین و انتشار بهنگام نشریات گوناگون آماری به ویژه "سالنامه آماری کشور" و طراحی پایگاه اطلاعات آماری نموده است.

پایگاه اطلاعات نشریات مرکز آمار ایران به عنوان یکی از اجزای تشکیل‌دهنده پایگاه اطلاعات آماری کشور، از سال 1381  در شبکه جهانی اینترنت  قرار داده شده و از طریق درگاه ملی آمار با نشانی  www.sci.org.ir قابل دسترسی است. در این پایگاه که به طور پیوسته در حال تغذیه اطلاعاتی است، تاکنون جداول 4780 عنوان نشریه مرکز آمار ایران عرضه می‌شود که با استفاده از امکانات وسیع جستجو، قابلیت دسترسی سریع و آسان به اطلاعات موجود در آن فراهم می‌باشد.

علاوه بر پایگاه مذکور، از سال جاری اطلاعات نشریه سالنامه آماری کشور از طریق سامانه الکترونیکی این نشریه با قابلیت‌های گوناگون قابل دسترسی می‌باشد.

سالنامه آماری 1387 کشور مانند سال‌های گذشته در دو مجلد فارسی و انگلیسی و همچنین به صورت لوح فشرده دو زبانه تهیه شده است تا در اختیار متقاضیان قرار گیرد. در ضمن همزمان با انتشار سالنامه آماری کشور، سالنامه آماری 30 استان توسط معاونت‌های برنامه‌ریزی استانداری‌های کشور (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق استان‌های کشور)، با الگویی یکسان و تحت نظارت مرکز آمار ایران تهیه و انتشار می‌یابد.

در خاتمه به کاربران ارجمند سالنامه توصیه می‌شود، برای بهره‌گیری از اطلاعات موجود در هر فصل، مقدمه آن را به دقت مورد مطالعه قرار دهند تا از نکات مهمی که در کاربرد آمارهای آن فصل ضروری است، مانند تعاریف و مفاهیم به کار رفته در تهیه آمارها، پوشش موضوعی اقلام آماری، بهنگام نبودن بعضی از اطلاعات و یا عدم درج برخی از اقلام آماری، آگاهی حاصل نمایند.

شایان ذکر است گزیده ای از اطلاعات تمامی فصل ها در ابتدای سالنامه و گزیده‌ای از اطلاعات هر فصل در مقدمه آن فصل درج شده است، که استفاده از آن‌ها جهت دستیابی به دیدی کلی از اطلاعات موجود در سالنامه توصیه می‌شود.