• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

آموزش اداره آمار

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
آمار دروغ نمی گويد نوشته شده توسط اداره آمار 84
تاریخچه علم آمار نوشته شده توسط اداره آمار 87
کاربرد علم آمار در بیمارستان ها نوشته شده توسط اداره آمار 88
معرفی آمار زیستی نوشته شده توسط اداره آمار 74
نمونه گيري نوشته شده توسط اداره آمار 80
آماری ها چه میدانند؟ نوشته شده توسط اداره آمار 110
معرفي چند نرم افزار آماري نوشته شده توسط اداره آمار 79
مراحل تهيه يك طرح آماري نوشته شده توسط اداره آمار 72
چرا برنامه ریزی مهم است؟ نوشته شده توسط اداره آمار 71
سالنامه آماري كشور نوشته شده توسط اداره آمار 88
معرفی داده کاوی نوشته شده توسط اداره آمار 105
داده کاوی یک ابزار آنالیز مدیریتی نوشته شده توسط اداره آمار 185
آماری ها چه میدانند؟ (2) نوشته شده توسط اداره آمار 46
ریشه و تعریف آمار نوشته شده توسط اداره آمار 83
هدف آمار نوشته شده توسط اداره آمار 86
دانشنامه آماری نوشته شده توسط اداره آمار 75
منابع آماري در ايران نوشته شده توسط اداره آمار 73