آموزش گروه آمار

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مقالات آماری نوشته شده توسط گروه آمار 129
آمار دروغ نمی گويد نوشته شده توسط گروه آمار 156
تاریخچه علم آمار نوشته شده توسط گروه آمار 142
کاربرد علم آمار در بیمارستان ها نوشته شده توسط گروه آمار 236
معرفی آمار زیستی نوشته شده توسط گروه آمار 141
نمونه گيري نوشته شده توسط گروه آمار 141
آماری ها چه میدانند؟ نوشته شده توسط گروه آمار 205
معرفي چند نرم افزار آماري نوشته شده توسط گروه آمار 140
مراحل تهيه يك طرح آماري نوشته شده توسط گروه آمار 146
چرا برنامه ریزی مهم است؟ نوشته شده توسط گروه آمار 162
سالنامه آماري كشور نوشته شده توسط گروه آمار 363
معرفی داده کاوی نوشته شده توسط گروه آمار 296
داده کاوی یک ابزار آنالیز مدیریتی نوشته شده توسط گروه آمار 537
آماری ها چه میدانند؟ (2) نوشته شده توسط گروه آمار 125
ریشه و تعریف آمار نوشته شده توسط گروه آمار 226
هدف آمار نوشته شده توسط گروه آمار 138
دانشنامه آماری نوشته شده توسط گروه آمار 155
منابع آماري در ايران نوشته شده توسط گروه آمار 127
           

مشهد، بیمارستان امام رضا (ع)، مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه کدپستی: 3316-913791  نمابر: 38548048 051  پیام کوتاه: 30007273  پست الکترونیک:  it.manager[at]mums.ac.ir