• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

آموزش گروه آمار

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
آمار دروغ نمی گويد نوشته شده توسط اداره آمار 130
تاریخچه علم آمار نوشته شده توسط اداره آمار 125
کاربرد علم آمار در بیمارستان ها نوشته شده توسط اداره آمار 157
معرفی آمار زیستی نوشته شده توسط اداره آمار 114
نمونه گيري نوشته شده توسط اداره آمار 115
آماری ها چه میدانند؟ نوشته شده توسط اداره آمار 170
معرفي چند نرم افزار آماري نوشته شده توسط اداره آمار 119
مراحل تهيه يك طرح آماري نوشته شده توسط اداره آمار 116
چرا برنامه ریزی مهم است؟ نوشته شده توسط اداره آمار 120
سالنامه آماري كشور نوشته شده توسط اداره آمار 150
معرفی داده کاوی نوشته شده توسط اداره آمار 207
داده کاوی یک ابزار آنالیز مدیریتی نوشته شده توسط اداره آمار 366
آماری ها چه میدانند؟ (2) نوشته شده توسط اداره آمار 104
ریشه و تعریف آمار نوشته شده توسط اداره آمار 161
هدف آمار نوشته شده توسط اداره آمار 121
دانشنامه آماری نوشته شده توسط اداره آمار 117
منابع آماري در ايران نوشته شده توسط اداره آمار 103