• خرید و راه اندازی san storage

    طي مناقصه برگزار شده در اواخر سال 1394 در مديريت آمار و فناوري اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکي مشهد ...

آموزش اداره آمار

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
آمار دروغ نمی گويد نوشته شده توسط اداره آمار 26
تاریخچه علم آمار نوشته شده توسط اداره آمار 22
کاربرد علم آمار در بیمارستان ها نوشته شده توسط اداره آمار 25
معرفی آمار زیستی نوشته شده توسط اداره آمار 21
نمونه گيري نوشته شده توسط اداره آمار 23
آماری ها چه میدانند؟ نوشته شده توسط اداره آمار 21
معرفي چند نرم افزار آماري نوشته شده توسط اداره آمار 21
مراحل تهيه يك طرح آماري نوشته شده توسط اداره آمار 21
چرا برنامه ریزی مهم است؟ نوشته شده توسط اداره آمار 18
سالنامه آماري كشور نوشته شده توسط اداره آمار 25
معرفی داده کاوی نوشته شده توسط اداره آمار 20
داده کاوی یک ابزار آنالیز مدیریتی نوشته شده توسط اداره آمار 24
ریشه و تعریف آمار نوشته شده توسط اداره آمار 23
هدف آمار نوشته شده توسط اداره آمار 26
دانشنامه آماری نوشته شده توسط اداره آمار 22
منابع آماري در ايران نوشته شده توسط اداره آمار 21