• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

آموزش گروه آمار

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مقالات آماری نوشته شده توسط گروه آمار 120
آمار دروغ نمی گويد نوشته شده توسط گروه آمار 145
تاریخچه علم آمار نوشته شده توسط گروه آمار 139
کاربرد علم آمار در بیمارستان ها نوشته شده توسط گروه آمار 212
معرفی آمار زیستی نوشته شده توسط گروه آمار 135
نمونه گيري نوشته شده توسط گروه آمار 129
آماری ها چه میدانند؟ نوشته شده توسط گروه آمار 191
معرفي چند نرم افزار آماري نوشته شده توسط گروه آمار 134
مراحل تهيه يك طرح آماري نوشته شده توسط گروه آمار 140
چرا برنامه ریزی مهم است؟ نوشته شده توسط گروه آمار 146
سالنامه آماري كشور نوشته شده توسط گروه آمار 249
معرفی داده کاوی نوشته شده توسط گروه آمار 275
داده کاوی یک ابزار آنالیز مدیریتی نوشته شده توسط گروه آمار 497
آماری ها چه میدانند؟ (2) نوشته شده توسط گروه آمار 122
ریشه و تعریف آمار نوشته شده توسط گروه آمار 202
هدف آمار نوشته شده توسط گروه آمار 133
دانشنامه آماری نوشته شده توسط گروه آمار 135
منابع آماري در ايران نوشته شده توسط گروه آمار 117