• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

آموزش گروه آمار

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
آمار دروغ نمی گويد نوشته شده توسط اداره آمار 114
تاریخچه علم آمار نوشته شده توسط اداره آمار 109
کاربرد علم آمار در بیمارستان ها نوشته شده توسط اداره آمار 125
معرفی آمار زیستی نوشته شده توسط اداره آمار 102
نمونه گيري نوشته شده توسط اداره آمار 102
آماری ها چه میدانند؟ نوشته شده توسط اداره آمار 146
معرفي چند نرم افزار آماري نوشته شده توسط اداره آمار 103
مراحل تهيه يك طرح آماري نوشته شده توسط اداره آمار 101
چرا برنامه ریزی مهم است؟ نوشته شده توسط اداره آمار 102
سالنامه آماري كشور نوشته شده توسط اداره آمار 130
معرفی داده کاوی نوشته شده توسط اداره آمار 180
داده کاوی یک ابزار آنالیز مدیریتی نوشته شده توسط اداره آمار 318
آماری ها چه میدانند؟ (2) نوشته شده توسط اداره آمار 78
ریشه و تعریف آمار نوشته شده توسط اداره آمار 133
هدف آمار نوشته شده توسط اداره آمار 106
دانشنامه آماری نوشته شده توسط اداره آمار 102
منابع آماري در ايران نوشته شده توسط اداره آمار 89