• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

آموزش گروه آمار

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مقالات آماری نوشته شده توسط گروه آمار 117
آمار دروغ نمی گويد نوشته شده توسط گروه آمار 144
تاریخچه علم آمار نوشته شده توسط گروه آمار 137
کاربرد علم آمار در بیمارستان ها نوشته شده توسط گروه آمار 200
معرفی آمار زیستی نوشته شده توسط گروه آمار 131
نمونه گيري نوشته شده توسط گروه آمار 129
آماری ها چه میدانند؟ نوشته شده توسط گروه آمار 188
معرفي چند نرم افزار آماري نوشته شده توسط گروه آمار 132
مراحل تهيه يك طرح آماري نوشته شده توسط گروه آمار 134
چرا برنامه ریزی مهم است؟ نوشته شده توسط گروه آمار 143
سالنامه آماري كشور نوشته شده توسط گروه آمار 215
معرفی داده کاوی نوشته شده توسط گروه آمار 259
داده کاوی یک ابزار آنالیز مدیریتی نوشته شده توسط گروه آمار 462
آماری ها چه میدانند؟ (2) نوشته شده توسط گروه آمار 120
ریشه و تعریف آمار نوشته شده توسط گروه آمار 192
هدف آمار نوشته شده توسط گروه آمار 130
دانشنامه آماری نوشته شده توسط گروه آمار 131
منابع آماري در ايران نوشته شده توسط گروه آمار 115