ارزیابی عملکرد سیستم های بیمارستانی

 

بروزرسانی مداوم و سفارشی‌کردن هر سیستمی با توجه به نیاز کاربر یکی از مهمترین فعالیت های مرتبط با نگهداری سیستم است. در این راستا سیستم بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به صورت مداوم پایش و بروزرسانی می‌گردد. فرآیند بروزرسانی تقریبا هفته‌ای یک‌بار، پس از هماهنگی با مسئولین سیستم اطلاعات بیمارستانی در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه به صورت همزمان انجام می‌گردد.

علاوه بر بروزرسانی‌های سفارشی موردنیاز بیمارستان‌ها، ابلاغیه‌ها، تعرفه‌ها و مصوبات جلسات کمیته HIS نیز درتغییرات و بروزرسانی نرم‌افزار لحاظ می‌گردد.

 

 

 در فرایند ارتقا نرم افزار سیستم بیمارستانی اقدامات زیر انجام گردیده است:

      - یکپارچه‌سازی اطلاعات پایه سیستم بیمارستانی بر اساس استانداردهای وزارتخانه

یکپارچه‌سازی اطلاعات بر اساس استانداردها، امکان برقراری ارتباط بین بیمارستان‌ها و ارجاع بیمار در بیمارستان‌های دانشگاه را فراهم می‌سازد. در سال 95 استانداردهای اطلاعات و کدینگ دارو و لوازم مصرفی در سطح دانشگاه با همکاری معاونت غذا و دارو انجام گردید. همچنین با همکاری معاونت درمان انطباق کدینگ با کتاب ارزش‌های نسبی، یکسان‌سازی کدینگ بیمه، اطلاعات پرسنلی و کدینگ جنسیت و پذیرش انجام گردید.

      - یکسان‌سازی ابزارهای گزارش‌ساز در زیر سیستم‌های مختلف سیستم‌های بیمارستانی

      - بهینه‌سازی برخی از فرمها از نظر کاربری و بصری

      - یکسان‌سازی فرآیندهای بروزرسانی اطلاعات پرونده شامل ثبت آزمایش، تصویربرداری، جراحی‌ها و اقدامات، اسناد ارسالی به بیمه‌ها، ثبت خلاصه پرونده، ثبت شرح عمل و بستن پرونده‌ها در سیستم

      - تغییر فرایند و بستن امکان ویرایش خدمات در واحدهای حسابداری درآمد

 
           

مشهد، بیمارستان امام رضا (ع)، مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه کدپستی: 3316-913791  نمابر: 38548048 051  پیام کوتاه: 30007273  پست الکترونیک:  it.manager[at]mums.ac.ir