• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

 • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

 • اداره آمار

 • واحد زیرساخت

 • واحد سیستم سلامت

 • واحد نرم افزار

خدمات گروه نرم افزار، پورتال و اطلاع رسانی


خدمات واحد شیرپوینت: 


خدمات واحد سیستم های یکپارچه:

 • برگزاری دوره های آموزشی
 • ایجاد اکانت حضور و غیاب با سطوح دسترسی مختلف طبق درخواست رابط حضور و غیاب از طریق ثبت درخواست در Share Point
 • رفع مشکلات به صورت Share point ، ایمیل و در صورت برطرف نشدن مشکل حضوری (با هماهنگی قبلی)
 • راهنمای جهت نصب و راه اندازی کامل سامانه حضور و غیاب .
 • رفع مشکلات مربوط به دستگاههای حضور و غیاب (قطع ارتباط با سرور ، عدم تخلیه دستگاه و ...)
 • تخلیه دستگاههای کلاسیک با زمانبندی مشخص  و  محاسبه تردد پرسنل جهت گزارش گیری  
 • رفع مشکلات مربوط به سرورهای واحد

 

خدمات واحد دیتا:

 • پشتیبانی و نگهداری بانک های اطلاعاتی
 • بهینه سازی و اصلاح بانک های اطلاعاتی
 • توسعه و پشتیبانی داشبوردهای مدیریتی و آماری مربوط به سامانه های دانشگاه
 • توسعه داشبوردهای کیفیت داده های سپاس بر اساس شاخص های وزارت
 • پشتیبانی و توسعه زیرساخت سپاس
 • راه اندازی سرویس های جدید بر پایه زیرساخت سپاس
 • راه اندازی و پشتیبانی سرویس احراز هویت
 • آموزش کاربران سامانه سپاس
 • پشتیبانی و رفع خطا و اشکالات کاربران سپاس
 • بررسی خطاهای سپاس و ارائه راهکار رفع آنها به کاربران یا گروه HIS
 • تهیه گزارشات مدیریتی از عملکرد بیمارستان ها در سپاس