گروه نرم افزار

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
درخواست راه اندازی سرور نوشته شده توسط گروه نرم افزار و اطلاع رسانی و پورتال 187
درخواست هاست دیتابیس جدید نوشته شده توسط گروه نرم افزار و اطلاع رسانی و پورتال 202
درخواست طراحی مولفه نرم افزار نوشته شده توسط گروه نرم افزار و اطلاع رسانی و پورتال 173
انتخاب دستگاه در سامانه حضور و غیاب نوشته شده توسط گروه نرم افزار و اطلاع رسانی و پورتال 195
رفع مشکلات دستگاه در سامانه حضور و غیاب نوشته شده توسط گروه نرم افزار و اطلاع رسانی و پورتال 191
ایجاد فرایند جدید در بستر شیرپوینت نوشته شده توسط گروه نرم افزار و اطلاع رسانی و پورتال 282
ایجاد فرم در بستر شیرپوینت نوشته شده توسط گروه نرم افزار و اطلاع رسانی و پورتال 292
رفع اشکال در بستر شیرپوینت نوشته شده توسط گروه نرم افزار و اطلاع رسانی و پورتال 276
خدمات گروه نرم افزار و اطلاع رسانی و پورتال نوشته شده توسط گروه نرم افزار و اطلاع رسانی و پورتال 3651
راه اندازی سامانه تغذیه نوشته شده توسط گروه نرم افزار و اطلاع رسانی و پورتال 4447

صفحه1 از2