• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

گروه نرم افزار

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
خدمات معاونت آموزشی دانشگاه نوشته شده توسط گروه نرم افزار و اطلاع رسانی و پورتال 64
فرایند درخواست راه اندازی سرور نوشته شده توسط گروه نرم افزار و اطلاع رسانی و پورتال 165
فرایند درخواست هاست دیتابیس جدید نوشته شده توسط گروه نرم افزار و اطلاع رسانی و پورتال 178
درخواست طراحی مولفه نرم افزار نوشته شده توسط گروه نرم افزار و اطلاع رسانی و پورتال 149
فرایند انتخاب دستگاه در سامانه حضور و غیاب نوشته شده توسط گروه نرم افزار و اطلاع رسانی و پورتال 152
فرایند درخواست Application Server نوشته شده توسط گروه نرم افزار و اطلاع رسانی و پورتال 131
فرایند رفع مشکلات دستگاه در سامانه حضور و غیاب نوشته شده توسط گروه نرم افزار و اطلاع رسانی و پورتال 168
فلوچارت ایجاد فرایند جدید در بستر شیرپوینت نوشته شده توسط گروه نرم افزار و اطلاع رسانی و پورتال 250
فرایند ایجاد فرم در بستر شیرپوینت نوشته شده توسط گروه نرم افزار و اطلاع رسانی و پورتال 265
فرایند رفع اشکال در بستر شیرپوینت نوشته شده توسط گروه نرم افزار و اطلاع رسانی و پورتال 259

صفحه1 از2