• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

معرفي گروه نرم افزار، پورتال و اطلاع رسانی

 

معرفی

 

 

درخواست شیرپوینتی درخواست از سیستم های یکپارچه درخواست از دیتابیس درخواست از سپاس

 

واحد نرم افزار

  گروه نرم افزار، پورتال و اطلاع رسانی مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی مشهد از ابتدای اردیبهشت ماه سال 1385 شروع به سازماندهی و فعالیت نموده است.این گروه در مرکز فنآوری اطلاعات دانشگاه واقع در بیمارستان امام رضا مستقر و توسط تیم کارشناسان نرم افزار اداره می گردد.

یکی از سیاستهای مدیریت فناوری اطلاعات درزمینه نرم افزار، تمرکز بر خرید و پشتیبانی نرم افزارهای موردنیاز واحدهای دانشگاه می باشد. بنابراین تهیه و ارائه نرم افزارهای عمومی و موجود در بازار، به استثناء نرم افزارهای تخصصی و پژوهشی، در دستور کار این گروه نمی باشد.

این گروه از 3 واحد تشکیل شده است:

واحد شیرپوینت:

در یک سازمان بزرگ مانند دانشگاه علوم پزشکی مشهد، واحدهای مختلف جهت تسریع در امور خود نیاز به الکترونیکی کردن فرایندها ی کوچک و بزرگ دارند. گاهی اوقات فرایندها به اندازه کافی بزرگ و پیچیده هستند تا بتوانیم هزینه و زمان را برای اجرای آن متحمل شویم و فرایند ها را برون سپاری کنیم ولی گاهی فرایندهای مفید و ارزشمندی در سازمان مطرح می گردند که زمان زیادی برای اجرای کار نداریم، از طرفی می خواهیم این فرایند برای دانشگاه هزینه بر نباشد. در این مواقع استفاده از بستر و امکانات شیرپوینت می تواند راهکار مناسبی برای پیاده سازی فرایندها باشد که موجب صرفه جویی در زمان و هزینه می شود.

برخی از ویژگی ها و امکانات شیرپوینت عبارتند از:

  • معماري توسعه پذير و قابليت نصب در محيط هاي بزرگ
  • وجود مستندات فني، منابع آموزشي و راهکارهاي تجاري فراوان
  • سازگاري، يکپارچگي و ارتباط با ديگر سرورها
  • وجود ابزارهاي توسعه و سفارشي سازي
  • يکپارچگي و ارتباط با مجموعه نرم افزاري Microsoft Office

 

واحد سیستم های یکپارچه:

در راستاي تحقق دولت الکترونیک، ساماندهی گردش اطلاعات و مدیریت فرآیندهاي مالی، اداري و پشتیبانی به منظور افزایش بهره وري با رویکرد سازمان بدون کاغذ و کاهش هزینه ها، سیستم هاي یکپارچه دانشگاه علوم پزشکی مشهد  بر مبناي تکالیف چشم انداز، معماري اطلاعات و همچنین استفاده از بانک هاي اطلاعاتی پیشرفته و کارامد و افزایش امنیت شبکه تدوین شده است، پس از مطالعه و بررسی دستگاهها و سازمانهاي اجرائی کشور که جهت گیري فناوري اداري در آنها به سمت سامانه هاي یکپارچه بوده است و ارزیابی تجربیات آن ها، گامهاي عملی براي اجراي سیستم هاي یکپارچه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد  به همت مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و با محوریت مرکز نوسازي و تحول اداري و مسؤلیت مدیریت روشها و فناوري پس از طی مراحل قانونی و انتخاب مجري آغاز گردید . امید است مدیران و کارشناسان در حوزه هاي مختلف با حمایت و همراهی با طرح و ارائه دیدگاه ها و نظرات خود، ما را در اجرایی شدن این گام بزرگ یاري فرمایند.

 

واحد دیتابیس:

عملیات پشتیبانی و نگهداری تمامی بانک های اطلاعاتی دانشگاه و انجام بهینه سازی های مورد نیاز جهت تسریع در فرآیندهای مرتبط با داده از وظایف اصلی این واحد می باشد. همچنین پشتیبانی و توسعه سامانه پرونده الکترونیک سلامت - سپاس - نیز از طریق همکاران این واحد انجام می گردد. طراحی و پیاده سازی سرویس ها و نرم افزارهای تحت وب و موبایلی و داشبوردهای مدیریتی موردنیاز دانشگاه هم از اهم وظایف این واحد می باشد.

 

کارشناسان

 

  ردیف کارشناس شرح مسئولیت ها پست الکترونیک تلفن تماس  
  1 محمد نظری
مسئول گروه نرم افزار، پورتال و اطلاع رسانی
Nazarim2[at]mums.ac.ir 38023061  
  2 آواهیتا حیدرنژاد کارشناس واحد شیرپوینت HeidarnezhadA1[at]mums.ac.ir 38023045  
  3 آمنه ملکی کارشناس واحد شیرپوینت
Malekia2[at]mums.ac.ir 38023027  
  4 مهلا طاقی کارشناس واحد شیرپوینت
TaghiM2[at]mums.ac.ir 38023026  
  5 شیما پیچاق ساز کارشناس واحد سیستم های یکپارچه  PichaghsazS1[at]mums.ac.ir 38023060  
  6 احمد کاریزنویی کارشناس واحد سیستم های یکپارچه  kariznoeeA1[at].mums.ac.ir 38023063  
  7 فاطمه حسین پور کارشناس واحد سیستم های یکپارچه HoseinPourF2[at]mums.ac.ir 38023060  
  8 معصومه وزیری کارشناس واحد سیستم های یکپارچه Vazirim4[at]mums.ac.ir 38023063  
  9 شقایق امیرخانی طوسی کارشناس واحد دیتا AmirkhaniTsh2[at]mums.ac.ir  38023033  
  10 عالیه خیاطی اخلمد کارشناس واحد دیتا KhayyatiA2[at]mums.ac.ir  38023024  

 

  معرفي اداره آمار  
  معرفي سيستم هاي يكپارچه اداري و مالي  
  معرفي گروه زیر ساخت  
  معرفي واحد سیستم های اطلاعات بیمارستانی (HIS)  
  معرفي گروه نرم افزار، پورتال و اطلاع رسانی  
  معرفي واحد وب سایت