• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

معرفي واحد نرم افزار

 

معرفی

 

 

درخواست شیرپوینتی درخواست از سیستم های یکپارچه درخواست از دیتابیس درخواست از سپاس

 

واحد نرم افزار

  واحد نرم افزار مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی مشهد از ابتدای اردیبهشت ماه سال 1385 شروع به سازماندهی و فعالیت نموده است.این واحد در مرکز فنآوری اطلاعات دانشگاه واقع در بیمارستان امام رضا مستقر و توسط تیم کارشناسان نرم افزار اداره می گردد.

یکی از سیاستهای مدیریت فناوری اطلاعات درزمینه نرم افزار، تمرکز بر خرید و پشتیبانی نرم افزارهای موردنیاز واحدهای دانشگاه می باشد. بنابراین تهیه و ارائه نرم افزارهای عمومی و موجود در بازار، به استثناء نرم افزارهای تخصصی و پژوهشی، در دستور کار این واحد نمی باشد.

این واحد از 3 زیرگروه تشکیل شده است:

زیرگروه شیرپوینت:

در یک سازمان بزرگ مانند دانشگاه علوم پزشکی مشهد، واحدهای مختلف جهت تسریع در امور خود نیاز به الکترونیکی کردن فرایندها ی کوچک و بزرگ دارند. گاهی اوقات فرایندها به اندازه کافی بزرگ و پیچیده هستند تا بتوانیم هزینه و زمان را برای اجرای آن متحمل شویم و فرایند ها را برون سپاری کنیم ولی گاهی فرایندهای مفید و ارزشمندی در سازمان مطرح می گردند که زمان زیادی برای اجرای کار نداریم، از طرفی می خواهیم این فرایند برای دانشگاه هزینه بر نباشد. در این مواقع استفاده از بستر و امکانات شیرپوینت می تواند راهکار مناسبی برای پیاده سازی فرایندها باشد که موجب صرفه جویی در زمان و هزینه می شود.

برخی از ویژگی ها و امکانات شیرپوینت عبارتند از:

  • معماري توسعه پذير و قابليت نصب در محيط هاي بزرگ
  • وجود مستندات فني، منابع آموزشي و راهکارهاي تجاري فراوان
  • سازگاري، يکپارچگي و ارتباط با ديگر سرورها
  • وجود ابزارهاي توسعه و سفارشي سازي
  • يکپارچگي و ارتباط با مجموعه نرم افزاري Microsoft Office

 

زیرگروه سیستم های یکپارچه:

در راستاي تحقق دولت الکترونیک، ساماندهی گردش اطلاعات و مدیریت فرآیندهاي مالی، اداري و پشتیبانی به منظور افزایش بهره وري با رویکرد سازمان بدون کاغذ و کاهش هزینه ها، سیستم هاي یکپارچه دانشگاه علوم پزشکی مشهد  بر مبناي تکالیف چشم انداز، معماري اطلاعات و همچنین استفاده از بانک هاي اطلاعاتی پیشرفته و کارامد و افزایش امنیت شبکه تدوین شده است، پس از مطالعه و بررسی دستگاهها و سازمانهاي اجرائی کشور که جهت گیري فناوري اداري در آنها به سمت سامانه هاي یکپارچه بوده است و ارزیابی تجربیات آن ها، گامهاي عملی براي اجراي سیستم هاي یکپارچه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد  به همت مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و با محوریت مرکز نوسازي و تحول اداري و مسؤلیت مدیریت روشها و فناوري پس از طی مراحل قانونی و انتخاب مجري آغاز گردید . امید است مدیران و کارشناسان در حوزه هاي مختلف با حمایت و همراهی با طرح و ارائه دیدگاه ها و نظرات خود، ما را در اجرایی شدن این گام بزرگ یاري فرمایند.

 

زیرگروه دیتابیس:

عملیات پشتیبانی و نگهداری تمامی بانک های اطلاعاتی دانشگاه و انجام بهینه سازی های مورد نیاز جهت تسریع در فرآیندهای مرتبط با داده از وظایف اصلی این گروه می باشد. همچنین پشتیبانی و توسعه سامانه پرونده الکترونیک سلامت - سپاس - نیز از طریق همکاران این گروه انجام می گردد. طراحی و پیاده سازی سرویس ها و نرم افزارهای تحت وب و موبایلی و داشبوردهای مدیریتی موردنیاز دانشگاه هم از اهم وظایف این زیرگروه می باشد.

 

کارشناسان

 

  ردیف کارشناس شرح مسئولیت ها پست الکترونیک تلفن تماس  
  1 صبا امیری
مسئول واحد نرم افزار AmiriS1[at]mums.ac.ir 38023061  
  2 آواهیتا حیدرنژاد مسئول گروه شیرپوینت HeidarnezhadA1[at]mums.ac.ir 38023045  
  3 آمنه ملکی کارشناس گروه شیرپوینت
Malekia2[at]mums.ac.ir 38023027  
  4 مهلا طاقی کارشناس گروه شیرپوینت
TaghiM2[at]mums.ac.ir 38023026  
  5 شیما پیچاق ساز کارشناس گروه سیستم های یکپارچه  PichaghsazS1[at]mums.ac.ir 38023060  
  6 احمد کاریزنویی کارشناس گروه سیستم های یکپارچه  kariznoeeA1[at].mums.ac.ir 38023063  
  7 فاطمه حسین پور کارشناس گروه سیستم های یکپارچه HoseinPourF2[at]mums.ac.ir 38023060  
  8 محسن آذرسا کارشناس گروه سیستم های یکپارچه Azarsam2[at]mums.ac.ir 38023063  
  9 شقایق امیرخانی طوسی کارشناس گروه دیتا AmirkhaniTsh2[at]mums.ac.ir  38023033  
  10 عالیه خیاطی اخلمد کارشناس گروه دیتا KhayyatiA2[at]mums.ac.ir  38023033   
  11 راحله شهبازی کارشناس گروه دیتا ShahbaziR3[at]mums.ac.ir  38023033  

 

  معرفي اداره آمار  
  معرفي سيستم هاي يكپارچه اداري و مالي  
  معرفي واحد زیر ساخت  
  معرفي واحد سیستم های اطلاعات بیمارستانی (HIS)  
  معرفي واحد نرم افزار  
  معرفي واحد وب سایت