• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

فرایند نیاز جدید در فرایند(اصلاح فرایند)

لطفا ملاحظات زیر را برای این فرایند در نظر بگیرید:

  • مسئول سایت شیرپوینتی، قبل از ثبت درخواست نیاز جدید در فرایند می بایست تحلیل کامل مربوط به فرم مورد نظر را از مخاطبان فرایند دریافت نموده و پس از مکتوب کردن و مستندسازی به تایید ایشان برساند.
  • کارشناسان شیرپوینت در مرحله ی بررسی درخواست، در صورت لزوم و جهت تکمیل تحلیل انجام شده، جلسات حضوری با شرکت مسئول سایت شیرپوینتی و افراد مرتبط از حوزه درخواست کننده تشکیل خواهند داد.

جهت ثبت درخواست می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید.

سامانه درخواست های شیرپوینت