• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

آموزش اتوماسیون حضور و غیاب

 

 

     
عنوان خدمت: 

 

آموزش اتوماسیون حضور و غیاب 
نوع خدمت: 

 

خدمت به کسب و کار - ویژه مسئولین اتوماسیون حضور و غیاب دانشگاه

شرح خدمت: 

   

مدارک موردنیاز:

   

جزئیات خدمت

   

 

متوسط زمان ارایه خدمت:   

 

ساعات ارائه خدمت:  

 

تعداد بار مراجعه حضوری:  
  هزینه ارائه خدمت:  رایگان
نحوه دسترسی به خدمت:    پست الکترونیک
    فرم درخواست آموزش
راهنمای تکمیل فرم درخواست نام کاربری:  
 

 

قبل از شروع فرآیند باید موارد ذیل را مد نظر داشته باشید.

1- رابط حضور و غیاب باید آشنایی مقدماتی با مباحث شبکه و ICDL را داشته باشد.

2- ارسال درخواست باید به همراه ابلاغ فرد به عنوان رابط حضور و غیاب باشد.

جهت ثبت درخواست حضور و غیاب می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید.

سامانه درخواست های شیرپوینت

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت