• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

فلوچارت ایجاد فرایند جدید در بستر شیرپوینت

 لطفا ملاحظات زیر را برای این فرایند در نظر بگیرید:

  • فرایندهایی که توسط مسئولین سایت پیاده سازی شده اند، می بایست قبل از بهره برداری در لیست "فرم ها و فرایندهای شیرپوینتی حوزه شما" ثبت شود. در صورت عدم ثبت این فرآیندها در این لیست، جدا از عدم توانایی ارائه خدمات پشتیبانی و رفع اشکال در فرایند ایجاد شده توسط زیرگروه شیرپوینت، احتمال بالایی وجود دارد که در زمان برنامه ریزی برای ارتقای زیرساخت و یا اعمال تغییرات لازم بر روی آن، ملاحظات مربوط به فرآیند ایجاد شده، در نظر گرفته نشود و کارکرد فرآیند دچار اختلال شود.
  • لازم به ذکر است فقط مسئول سایت شیرپوینتی هر واحد می تواند درخواست فرایند جدید بدهد.
  • مسئول سایت شیرپوینتی، قبل از ایجاد فرآیند می بایست تحلیل کامل مربوط به فرم مورد نظر را از مخاطبان فرایند دریافت نموده و پس از مکتوب کردن و مستندسازی به تایید ایشان برساند.
  • کارشناسان شیرپوینت در مرحله بررسی درخواست، در صورت لزوم و جهت تکمیل تحلیل انجام شده، جلسات حضوری با شرکت مسئول سایت شیرپوینت و افراد مرتبط از حوزه درخواست دهنده، تشکیل خواهند داد.

جهت ثبت درخواست می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید.

سامانه درخواست های شیرپوینت