• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

فرایند ایجاد فرم در بستر شیرپوینت

لطفا ملاحظات زیر را برای این فرایند در نظر بگیرید:

مسئول سایت شیرپوینتی واحد برای ایجاد فرم، باید دانش مربوطه در این زمینه را با مطالعه ی فایل آموزشی فرمساز شیرپوینت کسب نماید. مسئول سایت شیرپوینتی واحد، قبل از راه اندازی فرم باید فرم را به صورت کامل (از لحاظ دسترسی و عملکرد) تست نماید.

فرم هایی که توسط مسئولین سایت پیاده سازی شده اند، می بایست قبل از بهره برداری در لیست "فرم ها و فرایندهای شیرپوینتی حوزه شما" ثبت شود. در صورت عدم ثبت این فرم ها در این لیست، جدا از عدم توانایی ارائه خدمات پشتیبانی و رفع اشکال در فرم ایجاد شده توسط زیرگروه شیرپوینت، احتمال بالایی وجود دارد که در زمان برنامه ریزی برای ارتقای زیرساخت و یا اعمال تغییرات لازم بر روی آن، ملاحظات مربوط به فرم ایجاد شده، در نظر گرفته نشود و کارکرد فرم دچار اختلال شود.
مسئول سایت شیرپوینتی، قبل از ایجاد فرم می بایست تحلیل کامل مربوط به فرم مورد نظر را از مخاطبان فرم دریافت نموده و پس از مکتوب کردن و مستندسازی به تایید ایشان برساند.

 

جهت ثبت درخواست می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید.

سامانه درخواست های شیرپوینت