• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

فرایند رفع اشکال در بستر شیرپوینت

لطفا ملاحظات زیر را برای این فرایند در نظر بگیرید:

  • قبل از ثبت درخواست اشکال، مسئول سایت شیرپوینت موظف است اطمینان یابد مشکل مربوط به شیرپوینت است و نه دیگر موارد.
  • مسئول سایت شیرپوینتی موظف است قبل از درخواست، بررسی کنند با توجه به آموزش های داده شده و رجوع به فایل های آموزشی شیرپوینت، قادر به حل مشکل هستند یا خیر.
  • در زمان حل مشکل، مسئول سایت شیرپوینتی موظف است از طریق تلفن، Lync و ایمیل در دسترس باشد و در صورت لزوم با درخواست کارشناسان شیرپوینت، مراجعه حضوری داشته باشد.

جهت ثبت درخواست می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید.

سامانه درخواست های شیرپوینت