• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

فرایندها

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
فرآيندهاي واحد زیرساخت نوشته شده توسط network 12075
حذف شناسه کاربري دانشجويان نوشته شده توسط network 3232
فرایندها واحد زیر ساخت نوشته شده توسط hardware 1493
فرآيند مشكل زدايي كامپيوتر كاربران نوشته شده توسط network 4235

زیر مجموعه ها