• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

فرایندها

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
فرآيندهاي گروه زیرساخت نوشته شده توسط network 12236
حذف شناسه کاربري دانشجويان نوشته شده توسط network 3424
فرایندها واحد زیر ساخت نوشته شده توسط hardware 1673
فرآيند مشكل زدايي كامپيوتر كاربران نوشته شده توسط network 4472

زیر مجموعه ها