• خرید و راه اندازی san storage

    طي مناقصه برگزار شده در اواخر سال 1394 در مديريت آمار و فناوري اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکي مشهد ...

فرایندها

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
فرآيندهاي واحد زیرساخت نوشته شده توسط network 11947
حذف شناسه کاربري دانشجويان نوشته شده توسط network 3129
فرایندها واحد زیر ساخت نوشته شده توسط hardware 1369
فرآيند مشكل زدايي كامپيوتر كاربران نوشته شده توسط network 4102

زیر مجموعه ها