• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

فرایندها

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
فرآيندهاي واحد زیرساخت نوشته شده توسط network 12120
حذف شناسه کاربري دانشجويان نوشته شده توسط network 3278
فرایندها واحد زیر ساخت نوشته شده توسط hardware 1542
فرآيند مشكل زدايي كامپيوتر كاربران نوشته شده توسط network 4295

زیر مجموعه ها