• خرید و راه اندازی san storage

    طي مناقصه برگزار شده در اواخر سال 1394 در مديريت آمار و فناوري اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکي مشهد ...

آنکال

آنکال واحد زير ساخت

زیر مجموعه: تماس با ما

 
  گروه فرد آنکال شماره تماس روز آنکال
  امنیت رحیمیان 09368319706    
15 روز اول
هوشیار 09153186125 15 روز دوم
  سخت افزار اسکندری
09151184052 15 روز اول
طاهری
09359493820 15 روز دوم
  نرم افزار یاری مقدم 09352589939 15 روز اول
کامروایی 09357803017  15 روز دوم
 

برنامه انکال واحد HIS

زیر مجموعه: تماس با ما
آنکال واحد سیستم اطلاعات سلامت

 
 
  زیر سیستم

 شماره تماس آنکال 
    درمانگاه  و نوبت دهی

آنکال 1: 09159197448

آنکال 2: 09105538255

 
 

 پذیرش ،بخش بستری و تحت نظر

 آنکال 1: 09159197448

آنکال 2: 09105538255

 
 
شرح عمل و خلاصه پرونده

آنکال 1: 09159197448

آنکال 2: 09105538255

 
 

 انبار و داروخانه

آنکال 1: 09159197448

آنکال 2: 09105538255

 
 

 آزمایشگاه و رادیولوژی

آنکال 1: 09159197448

آنکال 2: 09105538255

 
 

حسابداری

آنکال 1: 09105538255

آنکال 2: 09159197448

 
  مدارک پزشکی

آنکال 1: 09105538255

آنکال 2: 09159197448

 
  مددکاری

آنکال 1: 09105538255

آنکال 2: 09159197448