• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • بازدید دبیر ستاد نوروزی در پایان تعطیلات نوروزی

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • بازدید نوروزی ریاست محترم دانشگاه

تلفن های تماس مدیریت

 
 
  سمت نام خانوادگی، نام   شماره تماس  پست الکترونیک  
  سرپرست مدیریت آمار و فناوري اطلاعات
مهندس ساداتی، مسعود
38023042-38023041 SadatiM1[at]mums.ac.ir  
 
مسئول دفتر مدیریت
ترابی، حامد 38023042-38023041 TorabiH2[at]mums.ac.ir  
  سرپرست گروه آمار
دکتر سالاری، مریم
38451532 salarim1[at]mums.ac.ir  
  سرپرست گروه HIS
مهندس شاهنواز، محسن
38023029
shahnavazm1[at]mums.ac.ir  
 
مسئول گروه نرم افزار و اطلاع رسانی و پورتال
مهندس نظری، محمد
38023061 NazariM2[at]mums.ac.ir  
  مسئول گروه زير ساخت
مهندس یاری مقدم، وحید
38023071 YariMV1[at]mums.ac.ir  
  كارپردازي ---- 38023051    
  نگهبانی  ----  38023030 --  
 

  نمابر: 051 38548048 

 پست الکترونیک مدیریت: it.manager[at]mums.ac.ir

 

 

گروه آمار
 
  سمت نام خانوادگی، نام شماره تلفن شماره تماس داخلی
(ساختمان قریشی)
 پست الکترونیک      
  سرپرست گروه آمار دکتر سالاری، مریم 38451532 211 salarim1[at]mums.ac.ir  
  کارشناس آذریان، امیرعباس‌ 38453455 210 azarianaa1[at]mums.ac.ir  
  کارشناس اکرادصدری، زهرا 38454344 209  AkradZ1[at]mums.ac.ir
  کارشناس حسن زاده، طاهره 38453455 210 hasanzadeht1[at]mums.ac.ir  
  کارشناس دیانی،نوشین 38454344 209 dayanin1[at]mums.ac.ir  
  کارشناس غفوریان، گلبرگ 38434333
207 ghafouriang1[at]mums.ac.ir  
  کارشناس اسماعیلی شایه، زهرا 38453455 210 EsmaeiliZ1[at]mums.ac.ir  
  کارشناس نصیرایی هوش، علیرضا
38434333 207 nasiraeeha1[at]mums.ac.ir  
  کارشناس نیازجو، راضیه 38454344 207 niazjour2[at]mums.ac.ir  
 
 

گروه نرم افزار و اطلاع رسانی پورتال


  نام خانوادگی، نام سمت   شماره تماس  پست الکترونیک      
   نظری، محمد سرپرست گروه                              38023061        NazariM2[at]mums.ac.ir  
 
 حيدرنژاد، آواهیتا کارشناس زیرگروه شیرپوینت                              38023045  HeidarnezhadA1[at]mums.ac.ir  
   ملكي، آمنه کارشناس زیرگروه شیرپوینت                              38023027  MalekiA2[at]mums.ac.ir  
   طاقی، مهلا کارشناس زیرگروه شیرپوینت                              38023026
TaghiM2[at]mums.ac.ir  
 
 کاریزنویی، احمد کارشناس زیرگروه سیستم های یکپارچه                              38023063  kariznoeeA1[at].mums.ac.ir
 
   پیچاق ساز، شیما کارشناس زیرگروه سیستم های یکپارچه                              38023060 PichaghsazS1[at]mums.ac.ir  
  حسین پور، فاطمه کارشناس زیرگروه سیستم های یکپارچه                              38023060 HoseinPourF2[at]mums.ac.ir  
  وزیری، معصومه کارشناس زیرگروه سیستم های یکپارچه                              38023063 VaziriM4[at]mums.ac.ir  
  امیرخانی، شقایق کارشناس زیرگروه دیتا                              38023024 AmirkhaniTsh2[at]mums.ac.ir  
  خیاطی اخلمد، عالیه کارشناس زیرگروه دیتا                              38023059 KhayyatiA2[at]mums.ac.ir  
  گلناز سراجی کارشناس زیرگروه دیتا
                             38023059  SarajiG2[at]mums.ac.ir  
 
 
گروه زیرساخت
 
  سمت نام خانوادگی، نام   شماره تماس  پست الکترونیک  
   مسئول گروه زیرساخت
  ياري مقدم، وحيد 38023071 
YariMV1[at]mums.ac.ir 
 
 
کارشناس اکانتینگ
 کاتب، ناهید 38023070   Catebn1[at]mums.ac.ir  
   کارشناس اکانتینگ و سایت
 گواه، نرگس
38023069   Govahn1[at]mums.ac.ir   
   کارشناس سوییچینگ و روتینگ
 تقدیسی، فرزانه 
38023046
 
TaghdisiF1[at]mums.ac.ir   
  کارشناس مانیتورینگ
مهسا صالح آبادی 38023028 SalehabadiMH2[at]mums.ac.ir  
  کارشناس آنتی ویروس
یلدا مرادپور 38023065 MoradpourY2[at]mums.ac.ir  
   کارشناس شبکه های بی سیم و برق
طاهری، مرتضی 38023034  TaheriM5[at]mums.ac.ir   
   کارشناس سخت افزار و پسیو
 اسکندری،هادی 38023036  EskandariH1[at]mums.ac.ir  
  کارشناس مجازی سازی و سرور
 باقری، حسن 38023032 BagheriH2[at]mums.ac.ir  
  کارشناس سخت افزار و پسیو
 جلال نيا، سيد علي 38023079 JalalniaA2[at]mums.ac.ir   
  کارشناس شبکه
 شجاعي، مسعود 38023064  ShojaeeM2[at]mums.ac.ir   
  کارشناس شبکه
 حسين زاده، امير 38023068 HoseinzadehA2[at]mums.ac.ir   
  کارشناس امنیت و مانیتورینگ
فحول، مهرداد 38023078 Fahoulm2[at]mums.ac.ir  
  کارشناس شبکه
پاشایی، علی  38023035 PashaeiA1[at]mums.ac.ir  
 
 
گروه سیستم اطلاعات سلامت
 
 
  سمت نام خانوادگی، نام   شماره تماس  پست الکترونیک      
   سرپرست گروه HIS شاهنواز، محسن
38023029 shahnavazm1[at]mums.ac.ir  
 
 کارشناس حسابداری
عباسی، ملیحه 38023052 abbasim3[at]mums.ac.ir  
   کارشناس حسابداری  اردبیلی حقیقی، آیدا 38023048  haghighia2[at]mums.ac.ir   
   کارشناس پذیرش سرپایی نظام، سیدحسین 38023085 NezamH2[at]mums.ac.ir   
   کارشناس پذیرش سرپایی  شریفی، اشرف 38023081 SharifiA4[at]mums.ac.ir  
  کارشناس کالا و کنترل انبار دباغیان، امیر 38023086 DabbaghianA2[at]mums.ac.ir   
  کارشناس کالا و کنترل انبار اسماعیل زاده،سعید 38023056 EsmaeilZadehAS3[at]mums.ac.ir  
   کارشناس پذیرش بستری نوجوان، امین 38023087 NojavanA2[at]mums.ac.ir   
   کارشناس پذیرش بستری حائری، حمیده 38023047 HaeriH2[at]mums.ac.ir   
  کارشناس پذیرش بستری ملیحه حلیمی 38023047 Halimiml3[at]mums.ac.ir  
  کارشناس پذیرش بستری فاضلی ،مهدی 38023047 Fazelim3[at]mums.ac.ir  
 
کارشناس مدارک پزشکی
صدقی،نسرین 38023085 SedghiN3[at]mums.ac.ir  
  کارشناس استف پوستین دوز،سعید 38023056 poustindouzS2[at]mums.ac.ir   
  کارشناس سپاس راحله شهبازی 38023030 ShahbaziR3[at]mums.ac.ir   
 

کارشناس آرشیو الکترونیکی

بردست قوچانی،الیاس 38023029 BardastE2[at]mums.ac.ir