• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • بازدید دبیر ستاد نوروزی در پایان تعطیلات نوروزی

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • بازدید نوروزی ریاست محترم دانشگاه

بازدید قائم مقام ریاست دانشگاه از مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

بازدید قائم مقام ریاست دانشگاه از مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

همزمان با هفته کرامت، قائم مقام ریاست دانشگاه به همراه مدیر حفاظت پرسنلی دانشگاه در جریان عملکرد این مدیریت طی شش ماه گذشته قرار گرفتند. در این جلسه که سه ساعت به طول انجامید، دکتر تابش با اشاره به برنامه جامع عملیاتی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات، چشم انداز توسعه این مدیریت را تببین نمودند.

در ادامه سرپرست اداره آمار و مسئولین واحدهای سیستم سلامت، نرم افزار و زیرساخت هر کدام به طور جداگانه به ارایه گزارش پروژه های آغاز و بهره برداری شده در شش ماه گذشته پرداختند.

سامانه همراه سلامت، سامانه پرونده الکترونیک بیمار، پیاده سازی دشبورد مدیریتی تحت وب مدیران دانشگاه، خرید و نصب SAN STORAGE، آرشیو الکترونیک پرونده بیماران بیمارستان های دانشگاهی و .... از جمله پروژه هایی بود که طی این جلسه با جزییات بررسی شد.

در پایان دکتر شمسیان و دکتر زارع ضمن ابراز خشنودی از عملکرد این مدیریت از اتاق سرور و فرآیند نصب دستگاه SAN STORAGE بازدید نمودند.