• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

بزرگداشت روز آمار و برنامه ریزی - 1 آبان 1396

به مناسبت گرامیداشت روزملی آمار مراسمی با حضور مدیرمحترم آمار و فناوری اطلاعات و نمایندگان محترم آمار، مدیران بیمارستانهای خصوصی در روز دوشنبه 1 آبان­ ماه در مرکز رفاهی دانشگاه فردوسی برگزار گردید.

در این مراسم پس از سخنرانی آقای دکتر تابش مدیر محترم آمار و فناوری اطلاعات و خانم دکتر سالاری، از رابطین برتر آمار تجلیل به عمل آمد.