• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

بزرگداشت هفته ملی حجاب و عفاف

 

همزمان با هفته ملی حجاب و عفاف از بانوان مدیریت که با پوشش اسلامی محیط کار را با عفت و عصمت طاهره ی مطهره مزین نموده اید تقدیر و تشکرگردید.