• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

بزرگداشت هفته ملی حجاب و عفاف

 

همزمان با هفته ملی حجاب و عفاف از بانوان مدیریت که با پوشش اسلامی محیط کار را با عفت و عصمت طاهره ی مطهره مزین نموده اید تقدیر و تشکرگردید.