• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

آزمون فناوری اطلاعات

 

با توجه به نیاز روز افزون به کسب مهارت، آشنایی با حوزه های علمی و  تخصصی و همچنین نیازسنجی لازم برای دوره های آموزشی، آزمونی به صورت چهارگزینه ای به منظور سنجش میزان دانش و مهارت همکاران محترم فناوری اطلاعات در تاریخ 20/8/95 در کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار ‌گردید. سوالات این آزمون شامل بخش‌های مختلف فناوری اطلاعات بود.

شرکت کلیه همکاران شاغل در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در این آزمون الزامی و امتیاز کسب شده، یکی از شاخص های رتبه بندی، پیش نیاز شرکت در کارگاه های آموزشی کد دار فناوری، انتخاب مدرس و درخواست های همکاران از جمله انتقال به مرکز استان می باشد.

آزمون در 6 حیطه پایگاه داده، شیرپوینت، سیستم های یکپارچه، سپاس، HIS، شبکه های کامپیوتری طراحی گردید، هر یک از همکاران ملزم به پاسخگویی به سوالات حیطه های مرتبط با سمت اداری خود بودند و پاسخگویی به سایر حیطه ها اختیاری بوه است.