• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

به اشتراک گذاری سیستم


 
به اشتراک گذاری  desktop از طریق LYNC    
  مرحله1: کاربر مورد نظر را انتخاب کنید.    
  مرحله2: از قسمت منو کشویی share را باز کرده desktop  را انتخاب کنید.    
     
  مرحله3: منتظر بمانید تا صفحه شما load شود .
 
   
  مرحله4: طرف مقابل باید تایید کند که شما ریموت دهید .    
   مرحله5: از نوار ظاهر شده منوی کشوی  give contorol  را انتخاب کنید .      
  مرحله6: نام کاربر را انتخاب کنید.    
 

 مرحله7:حال کاربر مورد نظر به صفحه desktop  شما دسترسی دارد

 
   مرحله خروج :برای خروج از این حالت مراحل زیر ر انجام دهید.