• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

فرایندهای واحد زیرساخت

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
فرآیند تمدید نام کاربری نوشته شده توسط واحد زیرساخت 3345
فرآیند درخواست نام کاربری نوشته شده توسط واحد زیرساخت 4735
فرآیند درخواست VPN نوشته شده توسط واحد زیرساخت 3526
فرآیند تغییر عنوان لینک نوشته شده توسط واحد زیرساخت 499

صفحه2 از2