• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

فرایندهای واحد زیرساخت

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
فرآیند تمدید نام کاربری نوشته شده توسط واحد زیرساخت 3529
فرآیند درخواست نام کاربری نوشته شده توسط واحد زیرساخت 5164
فرآیند درخواست VPN نوشته شده توسط واحد زیرساخت 3629
فرآیند تغییر عنوان لینک نوشته شده توسط واحد زیرساخت 530

صفحه2 از2