• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

فرایندهای گروه زیرساخت

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
فرآیند تمدید نام کاربری نوشته شده توسط واحد زیرساخت 3879
فرآیند درخواست نام کاربری نوشته شده توسط واحد زیرساخت 5617
فرآیند درخواست VPN نوشته شده توسط واحد زیرساخت 3776
فرآیند تغییر عنوان لینک نوشته شده توسط واحد زیرساخت 590

صفحه2 از2