• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

فرآیند فعال سازی ایمیل اداری

 

       
عنوان خدمت:   

 

فرآیند فعال سازی ایمیل اداری
نوع خدمت:   

 

خدمت به کسب و کار - ویژه مراکز اداری دانشگاه

شرح خدمت: 

 

 

 

 

مدارک موردنیاز:

 

 

 مراجعه به مسئول فناوری اطلاعات واحد مربوطه و درخواست فعال سازی ایمیل اداری (فرم درخواست شامل موارد: نام کاربری درخواستی- نام کامل فارسی – نام کامل انگلیسی- معرفی رئیس مرکز تحقیقاتی یا مدیر مسئول مجله- معرفی اپراتور صندوق پستی می باشد)

 

*جهت مراکز تحقیقاتی و مجلات، ضمیمه کردن مجوز مجله یا مجوز مرکز تحقیقاتی

جزئیات خدمت

 

   

          متوسط زمان ارایه خدمت: 

یک روز کاری

          ساعات ارائه خدمت:

ساعات اداری
          تعداد بار مراجعه حضوری:  یک بار به مسئول فناوری اطلاعات واحد مربوطه (لیست مسئولین فناوری اطلاعات واحدهای مشهد و شهرستانها)
          هزینه ارائه خدمت:  رایگان
   
نحوه دسترسی به خدمت:      مراجعه به مسئول فناوری و تکمیل فرم درخواست توسط مسئول فناوری اطلاعات
       
   
   

 

 

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت