• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

فرآیند انتقال نام کاربری

       
عنوان خدمت:   

 

فرآیند انتقال نام کاربری
نوع خدمت:   

 

خدمت به کسب و کار - ویژه کاربران دانشگاه

شرح خدمت: 

 

 

کلیه کاربران دانشگاه  (هیئت علمی و کارمندان) در صورت انتقال از واحدی به واحد دیگر در یکی از مراکز مشهد و یا شهرستانها، می باید درخواست انتقال نام کاربری خود را از طریق مسئول فناوری اطلاعات واحد مقصد ارسال نمایند.

 

مدارک موردنیاز:

 

 

 مراجعه به مسئول فناوری اطلاعات واحد مربوطه و درخواست تغییر عنوان (اعلام نام کاربری، کد ملی)

*کلیه کاربران جهت انتقال نام کاربری، قبل از درخواست از اطلاعات ایمیل و مپ درایو (در صورت وجود) خود پشتیبان تهیه نمایند

جزئیات خدمت

 

   

          متوسط زمان ارایه خدمت: 

یک روز کاری

          ساعات ارائه خدمت:

ساعات اداری
          تعداد بار مراجعه حضوری:  یک بار به مسئول فناوری اطلاعات واحد مربوطه (لیست مسئولین فناوری اطلاعات واحدهای مشهد و شهرستانها)
          هزینه ارائه خدمت:  رایگان
   
نحوه دسترسی به خدمت:      مراجعه به مسئول فناوری و تکمیل فرم درخواست توسط مسئول فناوری اطلاعات
       
   
   

 

 

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت