• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

فرايند درخواست ساخت ماشين مجازي

1-      ارسال ايميل به مسئول گروه زيرساخت و اعلام موارد ذيل :

        1-1   تشريح کاربري ماشين مجازي

        1-2    نام ماشين مجازي 

        1-3   نوع سيستم عامل

        1-4   نوع جوين ماشين   (  داخلي  يا بيروني )

        1-5   آيا ماشين مجازي نياز به اينترنت دارد يا خير ؟

        1-6   ميزان منابع مورد نياز براي ماشين مجازي (  رم – پردازنده – هارد ديسک )

        1-7   نام و مشخصات کاربرد ادمين ماشين مجازي

        1-8   نام و مشخصات شرکت پيمانکار

2-      ساخت ماشين مجازي بر اساس پيکربندي مورد نياز

3-      انجام تنظيمات داخلي ( اختصاص  IP ، نام گذاري ،  جوين )

4-      تحويل سرور به گروه امنيت چهت تنظيم چک ليست هاي امنيتي

5-      تحويل سرور به درخواست کننده