• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

فرآیند درخواست ثبت رکورد DNS

1. ارسال ایمیل به مسئول گروه زیرساخت و ارائه درخواست
     a. داخل درخواست قید گردد که آی پی مربوط به کدام یک از رنج های داخلی،DMZ و یا اینترنتی است.
     b. نامی که قرار است آی پی به آن اختصاص یابد ذکر گردد.
2. ارجاع ایمیل به کارشناس مربوطه
3. ثبت DNS
4. پاسخ به درخواست توسط کارشناس

 

       
عنوان خدمت:   

 

فرآیند ثبت درخواست رکورد DNS
نوع خدمت:   

 

خدمت به کسب و کار -

شرح خدمت: 

 

 
 رکوردهای dns برای استفاده کامپیوترها و سرورها و سامانه بصورت نام می باشد. برای ساخت آنها از سمت همکاران محترم گروه زیرساخت و تیم طراحی سایت دانشگاه درخواست ارسال می گردد. درخواستهای مربوط به dns در قالب 3 محیط می باشد. داخلی- dmz و اینترنتی

 

جزئیات خدمت

 

   

          متوسط زمان ارایه خدمت: 

به ازای هر رکورد 10 دقیقه

          ساعات ارائه خدمت:

ساعات اداری
          تعداد بار مراجعه حضوری:  یک بار به مسئول فناوری اطلاعات واحد مربوطه (لیست مسئولین فناوری اطلاعات واحدهای مشهد و شهرستانها)
          هزینه ارائه خدمت:  رایگان
   
نحوه دسترسی به خدمت:      مراجعه به مسئول فناوری و تکمیل فرم درخواست توسط مسئول فناوری اطلاعات
       
   
   

 

 

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت