• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

 • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

فرآیند درخواست رزرو IP

 1. ارسال ایمیل به مسئول گروه زیرساخت و ارائه درخواست
 2. اگر درخواست آی پی مربوط به کلاینت بود، Mac Address ،IP و نام کلاینت ارسال شود.
 3. اگر درخواست آی پی مربوط به تجهیزاتی مانند دوربین،دستگاه ثبت تردد و ... بود ، IP و نام دستگاه ارسال شود.
 4. ارجاع ایمیل به کارشناس مربوطه
 5. رزرو آی پی
 6. پاسخ  به درخواست توسط کارشناس
 7.        
  عنوان خدمت:   

   

  فرآیند درخواست رزرو IP
  نوع خدمت:   

   

  خدمت به کسب و کار - ویژه کاربران دانشگاه

  شرح خدمت: 

   

   

   

   

  مدارک موردنیاز:

   

   

   

  جزئیات خدمت

   

     

            متوسط زمان ارایه خدمت: 

  یک روز کاری

            ساعات ارائه خدمت:

  ساعات اداری
            تعداد بار مراجعه حضوری:  یک بار به مسئول فناوری اطلاعات واحد مربوطه (لیست مسئولین فناوری اطلاعات واحدهای مشهد و شهرستانها)
            هزینه ارائه خدمت:  رایگان
     
  نحوه دسترسی به خدمت:      مراجعه به مسئول فناوری و تکمیل فرم درخواست توسط مسئول فناوری اطلاعات
         
     
     

   

   

  نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت