• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

فرایندهای گروه زیرساخت

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
فرايند درخواست ساخت ماشين مجازي نوشته شده توسط واحد زیرساخت 146
فرايند ارسال سرور جهت پيکربندي و تست اصالت نوشته شده توسط واحد زیرساخت 169
فرايند درخواست مشخصات سرور نوشته شده توسط واحد زیرساخت 186
فرآیند درخواست ثبت رکورد DNS نوشته شده توسط واحد زیرساخت 172
فرآیند درخواست رزرو IP نوشته شده توسط واحد زیرساخت 125
فرآیند و استانداردهاي توسعه زیرساخت نوشته شده توسط واحد زیرساخت 240
فرآیند فعال سازی لینک نوشته شده توسط واحد زیرساخت 2467
فرآیند فعال سازی ایمیل اداری نوشته شده توسط واحد زیرساخت 2551
فرآیند فعال سازی ایمیل کاربران نوشته شده توسط واحد زیرساخت 6268
فرآیند انتقال نام کاربری نوشته شده توسط واحد زیرساخت 2425

صفحه1 از2