• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

فرایندهای واحد زیرساخت

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
فرايند درخواست ساخت ماشين مجازي نوشته شده توسط واحد زیرساخت 95
فرايند ارسال سرور جهت پيکربندي و تست اصالت نوشته شده توسط واحد زیرساخت 93
فرايند درخواست مشخصات سرور نوشته شده توسط واحد زیرساخت 113
فرآیند درخواست ثبت رکورد DNS نوشته شده توسط واحد زیرساخت 94
فرآیند درخواست رزرو IP نوشته شده توسط واحد زیرساخت 89
فرآیند و استانداردهاي توسعه زیرساخت نوشته شده توسط واحد زیرساخت 185
فرآیند فعال سازی لینک نوشته شده توسط واحد زیرساخت 2293
فرآیند فعال سازی ایمیل اداری نوشته شده توسط واحد زیرساخت 2389
فرآیند فعال سازی ایمیل کاربران نوشته شده توسط واحد زیرساخت 5634
فرآیند انتقال نام کاربری نوشته شده توسط واحد زیرساخت 2222

صفحه1 از2