• خرید و راه اندازی san storage

    طي مناقصه برگزار شده در اواخر سال 1394 در مديريت آمار و فناوري اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکي مشهد ...

فرایندهای واحد زیرساخت

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
فرايند درخواست ساخت ماشين مجازي نوشته شده توسط واحد زیرساخت 14
فرايند ارسال سرور جهت پيکربندي و تست اصالت نوشته شده توسط واحد زیرساخت 16
فرايند درخواست مشخصات سرور نوشته شده توسط واحد زیرساخت 16
فرآیند درخواست ثبت رکورد DNS نوشته شده توسط واحد زیرساخت 23
فرآیند درخواست رزرو IP نوشته شده توسط واحد زیرساخت 20
فرآیند و استانداردهاي توسعه زیرساخت نوشته شده توسط واحد زیرساخت 98
فرآیند فعال سازی لینک نوشته شده توسط واحد زیرساخت 1955
فرآیند فعال سازی ایمیل اداری نوشته شده توسط واحد زیرساخت 2031
فرآیند فعال سازی ایمیل کاربران نوشته شده توسط واحد زیرساخت 4345
فرآیند انتقال نام کاربری نوشته شده توسط واحد زیرساخت 1838

صفحه1 از2