• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

فرایندهای گروه زیرساخت

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
فرايند درخواست ساخت ماشين مجازي نوشته شده توسط واحد زیرساخت 131
فرايند ارسال سرور جهت پيکربندي و تست اصالت نوشته شده توسط واحد زیرساخت 146
فرايند درخواست مشخصات سرور نوشته شده توسط واحد زیرساخت 166
فرآیند درخواست ثبت رکورد DNS نوشته شده توسط واحد زیرساخت 152
فرآیند درخواست رزرو IP نوشته شده توسط واحد زیرساخت 115
فرآیند و استانداردهاي توسعه زیرساخت نوشته شده توسط واحد زیرساخت 228
فرآیند فعال سازی لینک نوشته شده توسط واحد زیرساخت 2426
فرآیند فعال سازی ایمیل اداری نوشته شده توسط واحد زیرساخت 2519
فرآیند فعال سازی ایمیل کاربران نوشته شده توسط واحد زیرساخت 6159
فرآیند انتقال نام کاربری نوشته شده توسط واحد زیرساخت 2382

صفحه1 از2