• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

فرایندهای واحد زیرساخت

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
فرايند درخواست ساخت ماشين مجازي نوشته شده توسط واحد زیرساخت 46
فرايند ارسال سرور جهت پيکربندي و تست اصالت نوشته شده توسط واحد زیرساخت 43
فرايند درخواست مشخصات سرور نوشته شده توسط واحد زیرساخت 50
فرآیند درخواست ثبت رکورد DNS نوشته شده توسط واحد زیرساخت 52
فرآیند درخواست رزرو IP نوشته شده توسط واحد زیرساخت 46
فرآیند و استانداردهاي توسعه زیرساخت نوشته شده توسط واحد زیرساخت 132
فرآیند فعال سازی لینک نوشته شده توسط واحد زیرساخت 2098
فرآیند فعال سازی ایمیل اداری نوشته شده توسط واحد زیرساخت 2193
فرآیند فعال سازی ایمیل کاربران نوشته شده توسط واحد زیرساخت 4961
فرآیند انتقال نام کاربری نوشته شده توسط واحد زیرساخت 2003

صفحه1 از2