• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

گروه زیرساخت

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
فرآیند درخواست مشخصات سخت افزاری نوشته شده توسط گروه زیرساخت 10
فرآیند ایجاد و پیکربندی ماشین مجازی نوشته شده توسط گروه زیرساخت 14
فرايند ارسال سرور جهت پيکربندي و تست اصالت نوشته شده توسط گروه زیرساخت 210
فرايند درخواست مشخصات سرور نوشته شده توسط گروه زیرساخت 234
فرآیند درخواست نام کاربری نوشته شده توسط گروه زیرساخت 6072
فرآیند درخواست ثبت رکورد DNS نوشته شده توسط گروه زیرساخت 192
فرآیند درخواست رزرو IP نوشته شده توسط گروه زیرساخت 147
فرآیند و استانداردهاي توسعه زیرساخت نوشته شده توسط گروه زیرساخت 294
فرآیند فعال سازی skype for business نوشته شده توسط گروه زیرساخت 2627
فرآیند فعال سازی ایمیل اداری نوشته شده توسط گروه زیرساخت 2707
فرآیند فعال سازی ایمیل کاربران نوشته شده توسط گروه زیرساخت 6729
فرآیند انتقال نام کاربری نوشته شده توسط گروه زیرساخت 2593
فرآیند تمدید نام کاربری نوشته شده توسط گروه زیرساخت 4312
فرآیند درخواست VPN نوشته شده توسط گروه زیرساخت 4042
فرآیند تغییر عنوان skype for business نوشته شده توسط گروه زیرساخت 703