• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

خدمات گروه زيرساخت

تمدید/ انتقال نام کاربری

مشکلات مربوط به آنتي ويروس

تست سلامت سيستم (خارج کردن IP از ليست بلاک )

فعال سازيE-mail

فعال سازيLync

بازديد شبکه

رفع عيب شبکه

توسعه شبکه

درخواست تجهيزات

شبکه بي سيم(توسعه، رفع عيب، بازديد)

بازديد از اتاق سرور/ بازديد از UPS

فعال سازي VPN

درخواست نام کاربري

درايور مجازي (Map Drive)

غير فعال سازي

تغيير عنوان لينک


لينک درخواست خدمات