• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

معرفي واحد زیر ساخت

زیر مجموعه: ROOT
آخرین به روز رسانی یکشنبه, 20 فروردين 1396 12:43
بازدید: 3834

معرفي واحد

 واحد زیرساخت، نهادينه سازی، طراحی و توسعه سیستم های شبکه  و سخت افزاری در دانشگاه علوم پزشکی  را در راس اهداف خود قرار داده است. واحد زیر ساخت به عنوان نگهدارنده و توسعه دهنده زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه، وظيفه تحليل، طراحي، توسعه، نگهداري و پشتيباني شبكه اينترنت و اينترانت دانشگاه علوم پزشکی مشهد را به عهده دارد. مديريت امنيت اطلاعات کاربران شبكه دانشگاه، تشخيص  و  جلوگيري از نفوذ و حمله به شبکه  و ارايه خدمات تبادل داده‌اي مناسب به کاربران دانشگاه با شعار شبكه امن و تمام وقت در راس اهداف اين واحد مي باشد. اجرای طرح های این واحد سبب ایجاد شبکه ای جامع با پوشش قریب به 100% کاربران و همچنين مدیریت متمرکز و کنترل شده شبکه و سرویس های تحت آن شده است. در این شبکه تمام کاربران امکان ارتباطی امن با یکدیگر را دارند و کليه ارتباطات در سطح دانشگاه  و تمام سرویس های تحت شبکه دانشگاه در این بستر به جریان می افتند.

 

معرفي همکاران

 
                           سمت          نام خانوادگی، نام               پست الکترونیک  
  مسئول واحد زیرساخت
ياري مقدم، وحيد
YariMV1[at]mums.ac.ir
 
  کارشناس کاتب، ناهید Catebn1[at]mums.ac.ir  
  کارشناس گواه، نرگس
Govahn1[at]mums.ac.ir  
  کارشناس تقدیسی، فرزانه
TaghdisiF1[at]mums.ac.ir  
  کارشناس طاهری، مرتضی TaheriM5[at]mums.ac.ir  
  کارشناس اسکندری،هادی EskandariH1[at]mums.ac.ir  
  کارشناس باقری، حسن BagheriH2[at]mums.ac.ir  
  کارشناس مصطفی، شعرباف SharbafM2[at]mums.ac.ir  
  کارشناس جلال نيا، سيد علي JalalniaA2[at]mums.ac.ir  
  کارشناس شجاعي، مسعود ShojaeeM2[at]mums.ac.ir  
  کارشناس حسين زاده، امير HoseinzadehA2[at]mums.ac.ir  
  کارشناس ميرشاهي، ليدا MirshahiL2[at]mums.ac.ir