• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

آموزشهاي زيرساخت

سخت افزار شبکه

 

سخت افزار شبكه

 
         


 

تجهيزات فعال شبكه

 
   

كارت شبكه

   
   

مسير ياب

 

فايروال

 
   

مبدل فيبر نوري

 

پرينت سرور

 


 

تجهيزات غير فعال شبكه

 
     

اتصالات كابلهاي مسي

 
   

اتصالات فيبر نوري

 

كانال و تراكينگ

 
   

رك و متعلقات