آموزشهاي زيرساخت

سخت افزار شبکه

 

سخت افزار شبكه

 
         


 

تجهيزات فعال شبكه

 
   

كارت شبكه

   
   

مسير ياب

 

فايروال

 
   

مبدل فيبر نوري

 

پرينت سرور

 


 

تجهيزات غير فعال شبكه

 
     

اتصالات كابلهاي مسي

 
   

اتصالات فيبر نوري

 

كانال و تراكينگ

 
   

رك و متعلقات

     
           

 

           

مشهد، بیمارستان امام رضا (ع)، مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه کدپستی: 3316-913791  نمابر: 38548048 051  پیام کوتاه: 30007273  پست الکترونیک:  it.manager[at]mums.ac.ir