اطلاعات تماس گروه زير ساخت

 
گروه زیرساخت
 
  سمت نام خانوادگی، نام   شماره تماس  پست الکترونیک  
   مسئول گروه زیرساخت
  ياري مقدم، وحيد 38023071 
YariMV1[at]mums.ac.ir
 
 
کارشناس اکانتینگ
 کاتب، ناهید 38023070   Catebn1[at]mums.ac.ir  
   کارشناس اکانتینگ و سایت
 گواه، نرگس
38023069   Govahn1[at]mums.ac.ir   
   کارشناس سوییچینگ و روتینگ
 تقدیسی، فرزانه 
38023046
 
TaghdisiF1[at]mums.ac.ir   
  کارشناس شبکه
صالح آبادی، مهسا
38023028 SalehabadiMH2[at]mums.ac.ir  
   کارشناس شبکه های بی سیم و برق
طاهری، مرتضی 38023034  TaheriM5[at]mums.ac.ir   
   کارشناس سخت افزار و پسیو
 اسکندری،هادی 38023036  EskandariH1[at]mums.ac.ir  
  کارشناس مجازی سازی و سرور
 باقری، حسن 38023032 BagheriH2[at]mums.ac.ir  
  کارشناس سخت افزار و پسیو
 جلال نيا، سيد علي 38023079 JalalniaA2[at]mums.ac.ir   
  کارشناس شبکه
 شجاعي، مسعود 38023064  ShojaeeM2[at]mums.ac.ir   
  کارشناس شبکه
 حسين زاده، امير 38023068 HoseinzadehA2[at]mums.ac.ir   
  کارشناس شبکه
پاشایی، علی  38023035 PashaeiA1[at]mums.ac.ir