• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • بازدید دبیر ستاد نوروزی در پایان تعطیلات نوروزی

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • بازدید نوروزی ریاست محترم دانشگاه

معرفی خدمات واحد

معرفی خدمات پشتیبانی  HIS با توجه به اینکه تیم  HIS  دانشگاه علوم پزشکی مشهد تولید کننده نرم افزار HIS  فعال در واحدهای زیر مجموعه  اين دانشگاه می باشد ,  یکی از مهمترین مسئولیتهای اين تيم ارائه خدمات پشتیبانی و  سرویس های جدید در بستر نرم افزار HIS  میباشد . در این راستا در طی چندین سال گذشته  واحد  HIS همواره خدمات پشتیبانی ارائه شده به مراکز را افزایش داده و  با ارائه پشتیبانی از طرق مختلف , تمام سعی و همت خود را جهت ارائه بهترین خدمات به بیمارستانها و مراکز بهداشت زیرمجموعه (35 واحد) اين دانشگاه داشته است .

 

  تولید ،توسعه و پشتیبانی نرم افزار  HIS  نصب شده در 35 واحد  زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد     ثبت درخواست               فرایند

  نصب ،  پشتیبانی و جابجایی سرورهای  HIS

 نظارت مستمر بر شرکت هاي طرف قرارداد دانشگاه و خصوصا اين مديريت در خصوص نحوه ارائه خدمات و سرويس دهي و پرداخت هاي مالي در قالب چک ليست هاي فني تهيه شده  ومرتبط با  موضوع اين حکم

  نظارت بر نرم افزارهاي سيستم اطلاعات بستري و سرپائي بيمارستاني-درمانگاهي نصب شده در دانشگاه به منظور پشتيباني هاي لازم با استفاده از توانمندي هاي دانشگاه و شرکتهاي بيروني

  بررسي فرايندهاي بستري و سرپائي بيمارستاني –درمانگاهي باتوجه به بکارگيري نرم افزارها و ارائه پيشنهادات و راهکارهاي فني و قابل اجرا و کمک در باز مهندسي فرايندهاي مذکور

  نظارت بر خريد و تهيه نرم افزارهاي سيستم اطلاعات بستري و سرپائي بيمارستاني-درمانگاهي موردنياز تمام واحدهاي دانشگاه در جهت ايجاد يکنواختي در نرم افزارهاي مورد استفاده در دانشگاه

  يپگيري ، پشتيباني ، نيازسنجي کليه سيستم هاي مرتبط با نرم افزار بيمارستاني دانشگاه

  نيازسنجي واحدهاي مختلف دانشگاه از نظر زير سيستم هاي مرتبط با سيستم اطلاعات بستري و سرپائي بيمارستاني

  پيگيري و همکاری در  توسعه و پشتيباني پرونده الکترونيک سلامت (سپاس) با توجه به برنامه هاي کلان و جامع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي