• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

معرفی خدمات واحد

زیر مجموعه: خدمات
آخرین به روز رسانی سه شنبه, 13 مهر 1395 11:28
بازدید: 2997

معرفی خدمات پشتیبانی  HIS با توجه به اینکه تیم  HIS  دانشگاه علوم پزشکی مشهد تولید کننده نرم افزار HIS  فعال در واحدهای زیر مجموعه  اين دانشگاه می باشد ,  یکی از مهمترین مسئولیتهای اين تيم ارائه خدمات پشتیبانی و  سرویس های جدید در بستر نرم افزار HIS  میباشد . در این راستا در طی چندین سال گذشته  واحد  HIS همواره خدمات پشتیبانی ارائه شده به مراکز را افزایش داده و  با ارائه پشتیبانی از طرق مختلف , تمام سعی و همت خود را جهت ارائه بهترین خدمات به بیمارستانها و مراکز بهداشت زیرمجموعه (35 واحد) اين دانشگاه داشته است .

 

  تولید ،توسعه و پشتیبانی نرم افزار  HIS  نصب شده در 35 واحد  زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد     ثبت درخواست               فرایند

  نصب ،  پشتیبانی و جابجایی سرورهای  HIS

 نظارت مستمر بر شرکت هاي طرف قرارداد دانشگاه و خصوصا اين مديريت در خصوص نحوه ارائه خدمات و سرويس دهي و پرداخت هاي مالي در قالب چک ليست هاي فني تهيه شده  ومرتبط با  موضوع اين حکم

  نظارت بر نرم افزارهاي سيستم اطلاعات بستري و سرپائي بيمارستاني-درمانگاهي نصب شده در دانشگاه به منظور پشتيباني هاي لازم با استفاده از توانمندي هاي دانشگاه و شرکتهاي بيروني

  بررسي فرايندهاي بستري و سرپائي بيمارستاني –درمانگاهي باتوجه به بکارگيري نرم افزارها و ارائه پيشنهادات و راهکارهاي فني و قابل اجرا و کمک در باز مهندسي فرايندهاي مذکور

  نظارت بر خريد و تهيه نرم افزارهاي سيستم اطلاعات بستري و سرپائي بيمارستاني-درمانگاهي موردنياز تمام واحدهاي دانشگاه در جهت ايجاد يکنواختي در نرم افزارهاي مورد استفاده در دانشگاه

  يپگيري ، پشتيباني ، نيازسنجي کليه سيستم هاي مرتبط با نرم افزار بيمارستاني دانشگاه

  نيازسنجي واحدهاي مختلف دانشگاه از نظر زير سيستم هاي مرتبط با سيستم اطلاعات بستري و سرپائي بيمارستاني

  پيگيري و همکاری در  توسعه و پشتيباني پرونده الکترونيک سلامت (سپاس) با توجه به برنامه هاي کلان و جامع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي