گزارش عملکرد

 

عملکرد سال 96 : 

 در زمینه توسعه HIS : 

  1.ارتباط با سرویس HIX

  2.استقرارسامانه نظام ارجاع و پیاده سازی در درمانگاه سرپایی

  3.ایجاد زیرساخت ارسال اسناد پاراکلینیک به سازمان تامین اجتماعی

  4.دریافت و ارسال الکترونیکی پرونده به سازمان های بیمه گر

  5. اتصال برنامه کارکنان،درمانگاه واورژانس به سامانه احراز هویت

  6.راه اندازی HISبیمارستان هاشمی نژاد

  7.تابلوهای نمایش وضعیت بیماردربخش

  8.ایجاد بستر ارسال اطلاعات پاتولوژی به سرویسهای وزارتخانه

  9.ایجاد بستر ارسال اطلاعات آزمایشگاه به سرویسهای وزارتخانه

  10.اتصال نرم افزارداروخانه به دستگاه پرداخت بانکی (PC-POS)

  11.پیاده سازی سیستم مرکزی ارسال پیامک در قسمت های مختلف نرم افزار اطلاعات سلامت 

  12.ایجاد بستر ارسال اطلاعات مرگ ومیربه سرویس های وزارتخانه

 عملکرد سال 95:

 در زمینه توسعه  HIS:

 1.  ایجاد بستر انتقال اطلاعات به صورت ستادی ازHIS  بیمارستانها به سامانه HSE
 2. ایجاد بستر انتقال اطلاعات بیماران سوانح وحوادث ترافیکی به صورت الکترونیکی برای معاونت بهداشتی
 3. ایجاد گزارشات  مدیریتی دارو و لوازم مصرفی بیمارستانها  برای معاونت غذا و دارو
 4. ایجاد بانک اطلاعات واحد برای دارو و لوازم مصرفی با هماهنگی معاونت غذا و دارو
 5. ایجاد گزارشات مدیریتی سامانه سجاد به منظور یکسان سازی داده های سامانه های HIS  و سجاد
 6. ایجاد کاربرگهای کنترلی درامد در قسمتهای سرپایی و بستری برای اداره درامد دانشگاه
 7. راه اندازی  HIS  بیمارستان علوی و بیمارستان حضرت زهرا رشتخوار،خاتم باخرز،حضرت زهرا فریمان،بیمارستان اکبر ،610 تختخوابه بیمارستان امام رضا
 8. نیاز سنجی و بررسی سیستم  HIS  بیمارستان هاشمی نژاد و انجام مراحل راه اندازی
 9. راه اندازی سیستم اسکرنینگ بیمارستان امام رضا (ع) و 15 بیمارستان دیگر
 10. راه اندازی سامانه نوبت دهی اینترنتی بیمارستان علوی ، شریعتی خاتم الانبیاء مشهد و شهرستانهای تایباد و خواف 
 11. راه اندازی سیستم آزمایشگاه مرکز بهداشت تربت جام
 12. راه اندازی سیستم آزمایشگاه جدید در قسمت سرپایی بیمارستان قائم
 13. راه اندازی سیستم نمایش ثبت زمان حضور بیماران به منظور اجرای طرح ارتقاء ویزیت در بیمارستان قائم
 14. راه اندازی فاز اولیه سیستم کیس متد در بیمارستان دکتر شیخ

 

 در زمینه پشتیبانی HIS:

 1.  تغییر فرایندهای  HIS  به منظور بستن امکان ویرایش خدمات در واحد حسابداری درآمد بیمارستانها
 2. ایجاد امکان انتقال اطلاعات مستقیم کارکرد پرسنل و درامد بخشهای بیمارستان به سامانه قاصدک
 3. ایجاد بستر الکترونیکی جهت مدیریت عملیات تحویل و تحول پرونده های بیماران با سازمانهای بیمه گر
 4. پیاده سازی مکانیزم نوبت دهی در تریاژ بیمارستانها
 5. لینک نرم افزار هموژیلانس به سیستم  HIS  
 6. ایجاد سیستم تحت وب گزارش گیری  HIS  در بیمارستانها


عملکرد سال 93:

  در زمینه توسعه HIS : 

 1- راه اندازی سیستم نوبت دهی از طریق تلفن گویا به صورت پایلوت در یک بیمارستان

  2- خرید و راه اندازی سیستم آرشیو الکترونیک  و ایجاد ارتباط با سیستم HIS

  3- باز نویسی نرم افزار آزمایشگاه و رادیولوژی جهت اصلاح فرایندها

  4- ایجاد امکانات تحت وب روی نرم افزارآزمایشگاه و رادیولوژی

  5- بازنویسی نرم افزار آمار و ارائه سرویس روی بستر وب

  6- راه اندازی سامانه انتقال درخواستهای  HIS  به معاونت درمان جهت تجمیع و نظارت درخواستهای بیمارستانها

  7- ساماندهی وضعیت آمار بیمارستانی و حذف آمارهای دستی

  8- تولید استاندارد جهت ارتباط با سایر سیستم ها و تجهیزات پزشکی

  9- ادامه همکاری در طرح سپاس

  10- تحلیل و تولید برنامه درمانگاه زنان برای بیماران سرطانی

 

  در زمینه پشتیبانی HIS : 

  1- راه اندازی سیستم به روز رسانی اتوماتیک برای کلیه مراکز تحت پوشش نرم افزار  HIS
  2- راه اندازی برنامه  Setup    اچ آی اس
  3- یکسان سازی دیتابیس های در  مراکز مختلف تحت پوشش دانشگاه
  4- یکسان سازی ورژن سورس در  مراکز مختلف تحت پوشش دانشگاه
  5- تهیه یک نرم افزار گزارش ساز برای تولید گزارشات درخواستی کاربران و مدیران
  6- ساماندهی  و تکمیل نرم افزار مانیتورینگ و ارائه این سرویس در قسمتهای مختلف بیمارستان
  7- تجمیع و ساماندهی نرم افزارهای مختلف مددکاری
  8- راه اندازی سورس سیف و ساماندهی نحوه نگهداری سورس
  9- یکسان سازی گزارشات و نامه های بیمه های تجاری
  10- حذف فایلهای اکسس از کلیه زیر سیستم های  HIS
  11- سروری کردن کلیه زیرسیستم های HIS
  12- بررسی نقاط بحرانی سیستم و بازنویسی بعضی از قسمتها ی مشکل دار

 

عملکرد سال92 

  1- پشتیبانی و توسعه نرم افزار HIS در 25 بيمارستان  و 10 مرکز بهداشت تحت پوشش دانشگاه 

  2- دریافت گواهینامه اعتبارسنجی بیمارستانها

  3- دریافت گواهینامه سپاس

  4- پاسخگویی 2286 مورد از 2431 مورد درخواست بیمارستانها در سال 91

  5- پاسخگویی 2146 مورد از 2454 مورد درخواست بیمارستانها در سال 92

  6- راه اندازی نرم افزار کارانه کلینیک ویژه در 7 بیمارستان مشهد

  7- تحلیل , تولید و راه اندازی سیستم نوبت دهی اینترنتی در  10 مرکز

  8- راه اندازی نود سپاس در دانشگاه و اتصال 5 بیمارستان به آن

  9- مشارکت در طرح تبدیل آماردستی بیمارستان به آمارتولیدشده توسط سیستم HIS  و راه اندازی این فرایند به صورت پایلوت در بیمارستان امام رضا

  10- تهیه فرایند تمرکز تحلیل و تایید درخواستهای بیمارستانها از طریق کمیته مدارک پزشکی معاونت درمان

  11- راه اندازی HIS  برای معاونت درمان به منظور اتصال به بیمارستانهای زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  12- راه اندازی سیستم های آزمایشگاه دانشکده پیراپزشکی 

  13- تولید سرویس مانیتورینگ بیمار در حسابداری و بخشهای بیمارستان

  14- تولید ابزار مپینگ اطلاعات کدینیگ دارویی  HIS  با کدینگ دارویی بیمه ها  برای معاونت غذا و دارو

  15- تولید سرویس گزارشات بیمارن سرطانی برای مرکز بهداشت جهت ارسال وازرت بهداشت

  16- تولید برنامه ثبت مرگ ومیر و مرده زائی  برای مراکز بهداشت جهت ارسال آمار به وزارت بهداشت

  17- تولید برنامه ثبت  و گزارشگیری خودکشی برای معاونت بهداشتی دانشگاه

  18- اضافه کردن امکان ثبت تعرفه های بیمه گردشگری در قسمت بستری و سرپایی

  19- ایجاد امکان پرداخت از طریق PC POS  در قسمت سرپایی و بستری

  20- ایجاد امکان ایجاد بارکد برای کالاهای انبار و استفاده از این بارکد در سیستم

  21- ایجاد امکان مدیریت کالاهای امانی در سیستم انبار

  22- ایجاد امکانات مختلف در فرایندهای بین بخشی جهت کاهش میزان خطای ورود اطلاعات کاربران

  23- ایجاد تغییرات ساختاری در برنامه بیمه جهت یکسان نمودن گزارشات ارسالی به بیمه در کلیه بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه

  24-ایجاد امکانات جدید به سیستم آزمایشگاه مانند اضافه کردن دیالوگ های آزمایشات جدید , تغییرات فرمها و گزارشات جهت سهولت کار کاربر

  25- ایجاد امکانات جدید در سیستم کارانه کلینیک ویژه مانند پرداخت تفکیک پرداخت کارانه سرپایی به صورت نقدی و بیمه ای , کارانه پیوند اعضاء  و ...

  26- ایجاد امکان ثبت رزیدنتها درسیستم , غیر فعال شدن به صورت خودکار و گزارش گیری از اقدامات انجام شده توسط رزیدنت 

  27- ایجاد امکان اعمال قرادادهای جدید بانکها ,صدا وسیما و بنیاد در سیستم حسابداری

  28- ایجاد امکان اعمال تعرفه بیمه های مکمل به تفکیک خدمات

  29- ایجاد امکان تنظیم نامه های سازمانهای تقبل کننده هزینه در سیستم حسابداری

  30- ایجاد امکانات جدید در سیستم مدارک پزشکی از جمله راه اندازی سیستم مکاتبات پرونده در مدارک پزشکی برای بخشهای داخلی و خارجی , سیستم ارسال پرونده برای ثبت اقدامات و رصد کردن پرونده ها , بهینه سازی سیستم و یکسان کردن عملیات بیمارستان امام رضا با بقیه بیمارستانها

 
           

مشهد، بیمارستان امام رضا (ع)، مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه کدپستی: 3316-913791  نمابر: 38548048 051  پیام کوتاه: 30007273  پست الکترونیک:  it.manager[at]mums.ac.ir