• خرید و راه اندازی san storage

    طي مناقصه برگزار شده در اواخر سال 1394 در مديريت آمار و فناوري اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکي مشهد ...

فرایندهای واحد سيستم سلامت (HIS)

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
فرایند بروز رسانی نرم افزار HIS نوشته شده توسط واحد سیستم های بیمارستانی 71
فرایند سوال و راهنمایی نوشته شده توسط واحد سیستم های بیمارستانی 55
فرایند رفع خطا و بحران نوشته شده توسط واحد سیستم های بیمارستانی 94
فرایند ارتقاء و توسعه نوشته شده توسط واحد سیستم های بیمارستانی 47