• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

فرایندهای واحد سيستم سلامت (HIS)

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
فرایند بروز رسانی نرم افزار HIS نوشته شده توسط واحد سیستم های بیمارستانی 155
فرایند سوال و راهنمایی نوشته شده توسط واحد سیستم های بیمارستانی 111
فرایند رفع خطا و بحران نوشته شده توسط واحد سیستم های بیمارستانی 166
فرایند ارتقاء و توسعه نوشته شده توسط واحد سیستم های بیمارستانی 94