• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

فرایندهای واحد سيستم سلامت (HIS)

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
فرایند بروز رسانی نرم افزار HIS نوشته شده توسط واحد سیستم های بیمارستانی 268
فرایند سوال و راهنمایی نوشته شده توسط واحد سیستم های بیمارستانی 247
فرایند رفع خطا و بحران نوشته شده توسط واحد سیستم های بیمارستانی 326
فرایند ارتقاء و توسعه نوشته شده توسط واحد سیستم های بیمارستانی 240