مسئولین گروه های مدیریت

 

  سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
سرپرست مدیریت آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

مهندس سید مسعود ساداتی
کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

پست الکترونیک : SadatiM1[at]mums.ac.ir

 
   
رئیس گروه آمار

دکتر مریم سالاری
آمارزیستی (PhD)

پست الکترونیک : salarim1[at]mums.ac.ir

 
   
مسئول واحد HIS
 
مهندس ملیحه عباسی
کارشناس کامپیوتر

پست الکترونیک :   abbasim3[at]mums.ac.ir
 
رزومه
 
 
  سرپرست گروه نرم افزار و اطلاع رسانی و پورتال
سرپرست گروه نرم افزار و اطلاع رسانی و پورتال

مهندس محمد نظری
کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

پست الکترونیک : Nazarim2[at]mums.ac.ir
 
 
   سرپرست گروه زیرساخت مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مسئول گروه زیرساخت

مهندس وحید یاری مقدم 
کارشناس ارشد کامپیوتر

پست الکترونیک : YariMV1[at]mums.ac.ir
رزومه
 
 
 
           

مشهد، بیمارستان امام رضا (ع)، مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه کدپستی: 3316-913791  نمابر: 38548048 051  پیام کوتاه: 30007273  پست الکترونیک:  it.manager[at]mums.ac.ir