• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

سوالات متداول واحد سیستم اطلاعات سلامت

 

 

 
1 حداقل مشخصات برای کلاینت ها چیست؟ دریافت فایل مشخصات  
2 روی چه سیستم عامل هایی HIS نصب خواهد شد؟ ویندوز 7 و 8 ( 32 بیتی)
 
 3 نحوه نصب HIS را لطفا توضیح دهید؟  دریافت فایل راهنما
 
4 چگونه خطاهای موردی HIS را اعلام کنیم؟ (مختص کاربران دانشگاه) ثبت درخواست با مراجعه به ادرس  http://itc.mums.ac.ir/sites/his/Lists/HIS4/view5.aspx  
5 چگونه خطاها را پیگیری نماییم؟ مراجعه به کارتابل کاربر به آدرس http://itc.mums.ac.ir/sites/his/Lists/HIS4/view1.aspx  و بررسی تغییر وضعیت درخواست