• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

سوالات متداول

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
سوالات متداول واحد زيرساخت نوشته شده توسط واحد زیرساخت 296
سوالات متداول واحد سیستم اطلاعات سلامت نوشته شده توسط واحد سیستم های بیمارستانی 178