• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

فرآیند فعال سازی ایمیل کاربران

 1- مراجعه به سایت گروه زیر ساخت مدیریت آمار و فناوری اطلاعات توسط مسئول فناوری اطلاعات واحد مربوطه

2- پر کردن فرم درخواست  خدمات (عنوان درخواست=فعال سازی ایمیل) و ارسال اطلاعات کاربر (نام کاربری و کدملی )

3- بررسی فرم توسط کارشناسان گروه زیرساخت

4- بررسی اطلاعات کاربر ارسالی

5- در صورتی که کاربر ارسالی (هیئت علمی، رسمی، پیمانی، طرحی، تبصره 3، دانشجو) باشد ایمیل فعال می شود

6- در صورتی که کاربر غیر از موارد بالا باشد و در واحدی مشغول به کار باشد که نیاز به ایمیل ضروری است، با تایید مدیر بلافصل مبنی بر اختصاص ایمیل، ایمیل فعال می شود(تاییدیه مدیر بلافصل ضمیمه درخواست شود)

7- اعلام فعال سازی و یا عدم فعال سازی به مسئول فناوری اطلاعات

 

       
عنوان خدمت:   

 

فرآیند فعال سازی ایمیل کاربران
نوع خدمت:   

 

خدمت به کسب و کار - ویژه کاربران دانشگاه و مراکز اداری

شرح خدمت: 

 

 

کلیه کاربران دانشگاه  (هیئت علمی و کارمندان) در صورت انتقال از واحدی به واحد دیگر در یکی از مراکز مشهد و یا شهرستانها، می باید درخواست انتقال نام کاربری خود را از طریق مسئول فناوری اطلاعات واحد مقصد ارسال نمایند.

 

مدارک موردنیاز:

 

 

 مراجعه به مسئول فناوری اطلاعات واحد مربوطه و درخواست تغییر عنوان (اعلام نام کاربری، کد ملی)

*کلیه کاربران جهت انتقال نام کاربری، قبل از درخواست از اطلاعات ایمیل و مپ درایو (در صورت وجود) خود پشتیبان تهیه نمایند

جزئیات خدمت

 

   

          متوسط زمان ارایه خدمت: 

یک روز کاری

          ساعات ارائه خدمت:

ساعات اداری
          تعداد بار مراجعه حضوری:  یک بار به مسئول فناوری اطلاعات واحد مربوطه (لیست مسئولین فناوری اطلاعات واحدهای مشهد و شهرستانها)
          هزینه ارائه خدمت:  رایگان
   
نحوه دسترسی به خدمت:      مراجعه به مسئول فناوری و تکمیل فرم درخواست توسط مسئول فناوری اطلاعات
       
   
   

 

 

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت