• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

فرآیند تمدید نام کاربری

 

       
عنوان خدمت:   

 

فرآیند تمدید نام کاربری
نوع خدمت:   

 

خدمت به کارمندان- ویژه کاربران دانشگاه

شرح خدمت: 

 

 

کلیه کاربران دانشگاه  (هیئت علمی و کارمندان و دانشجویان) که نام کاربری آنها دارای محدودیت زمانی می باشد، جهت تمدید نام کاربری خود با مراجعه و یا تماس تلفنی با مسئول فناوری واحد مربوطه نسبت به تمدید نام کاربری خود اقدام نمایند. 

کاربرانی که نام کاربری آنها دارای محدودیت زمانی می باشد شامل: اعضای هیئت علمی (طرح ضریب کا)، دانشجویان مقطع پسا دکترا و دانشجویان مهمان، نیروهای طرحی، پزشک خانواده، شرکتی، شیفت دوم، کار دانشجویی .

*کاربران شرکتی، شیفت دوم و کار دانشجویی علاوه بر ارسال درخواست نیازمند تکمیل فرم تاییدیه همراه با مهر و امضای مدیر بلافصل می باشند.

*دانشجویان پسا دکترا در صورتیکه اطلاعات دانشجویی آنها ثبت نشده باشد علاوه بر تکمیل فرم درخواست، تاییدیه مهر و امضاء شده از سمت مدیر گروه خود را ارسال نمایند.

 

مدارک موردنیاز:

 

 

 مراجعه و یا تماس تلفنی با  مسئول فناوری اطلاعات واحد مربوطه و درخواست تمدید نام کاربری (اعلام نام کاربری، کد ملی و تاییدیه مهر و امضا شده و ثبت تاریخ جهت مواردی که نیاز به تکمیل تاییدیه می باشند)

جزئیات خدمت

 

   

          متوسط زمان ارایه خدمت: 

یک روز کاری

          ساعات ارائه خدمت:

ساعات اداری
          تعداد بار مراجعه حضوری:  یک بار به مسئول فناوری اطلاعات واحد مربوطه (لیست مسئولین فناوری اطلاعات واحدهای مشهد و شهرستانها)
          هزینه ارائه خدمت:  رایگان
   
نحوه دسترسی به خدمت:      مراجعه به مسئول فناوری و تکمیل فرم درخواست توسط مسئول فناوری اطلاعات
       
   
   

 

 

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت