• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • بازدید دبیر ستاد نوروزی در پایان تعطیلات نوروزی

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • بازدید نوروزی ریاست محترم دانشگاه

سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

 
مهندس سید مسعود ساداتی

ایمیل: SadatiM1[at]mums.ac.ir
تلفن: 38023042-38023041 - 051