سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

 
مهندس سید مسعود ساداتی

ایمیل: SadatiM1[at]mums.ac.ir
تلفن: 38023042-38023041 - 051