• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

مدیر آمار و فناوری اطلاعات

   
دکتر حامد تابش

ایمیل:TabeshH[at]mums.ac.ir
تلفن: 38023042-38023041 - 051
 
 
 
     
 رزومه علمی (PDF)