• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

نمايندگان آمار در شبكه ها و مراکز بهداشتی و درمانی

 
ردیف شبکه/مرکز بهداشت نماینده
1 شبکه باخرز آقای حمیدرضا حسین زاده
2 شبکه تايباد آقای حشمت تیموری
3 شبکه چناران خانم نیره سادات جعفریان
4 شبکه خليل آباد آقای امید امامی
5 شبکه خواف خانم تکتم جعفری زاده
6 شبکه درگز خانم سيمين كاظمي
7 شبکه رشتخوار آقای نادر سلحشور
8 شبکه سرخس خانم زينب فداكار
9 شبکه طرقبه، شانديز آقای ذبیح اله کامران فر
10 شبکه فريمان آقای محمد هدایت آبادی
11 شبکه قوچان آقای مهدی معین السادات
12 شبکه کلات آقای مهدي غفاري مقدم
13 مركز بهداشت 1 آقای سعيد ايزدخواه
14 مركز بهداشت 2 خانم سهیلا فتحعلی زاده
15 مركز بهداشت 3 خانم الهام اعتدالي
16 مركز بهداشت 4 (ثامن) خانم مرجان کاظمی
17 مرکز بهداشت 5 خانم مریم خواجه نژاد