• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

نمایندگان آمار در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه

  برگشت به فهرست نمایندگان واحدها

 

ردیف بیمارستان نماینده
1 ابن سينا و حجازي خانم مريم جعفرزاده
2 ام البنين خانم کلثوم خداپرست
3 امام حسن (ع) کلات خانم اعظم رمضانی
4 امام خميني (ره) درگز آقای سعيد قنبري
5 امام خميني (ره) فريمان خانم زهرا رستمی
6 امام رضا (ع) خانم آمنه براتی
خانم معصومه ژياني
8 اميد خانم نرگس علي پناه
9 22 بهمن خواف خانم مريم مطهري
10 ثامن الائمه (ع) چناران خانم محبوبه سعیدیان
11 حضرت ابوالفضل (ع) كاشمر خانم مريم احمدي حسيني
12 خاتم الانبياء (ص) خانم سیده راضیه فرهی
13 خاتم الانبیاء تایباد خانم فاطمه  زنگنه قاسم آبادی
14 دكتر شريعتي آقای جواد فاتحي
15 دکتر شیخ خانم هانیه تفقدی
16 رشتخوار حمیده خاکی
17 شهداء قوچان خانم کبري عليزاده
18 شهيد كامياب مشهد خانم ملیحه هوشیار
19 طالقاني خانم تکتم شفاهی
20 قائم (عج) آقای محمدحسن فاطمي نژاد
21 لقمان حکیم سرخس خانم معصومه آگاهی
22 مدرس کاشمر آقای محمد  گل افروز
23 منتصريه آقای جواد حیدری
24 موسی بن جعفر (ع) قوچان خانم سیما دانش پژوه
25 هاشمي نژاد خانم اشرف اتحادي
26 ولیعصر (عج) بردسکن آقای علی رازقی