• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

 • اداره آمار

 • واحد زیرساخت

 • واحد سیستم سلامت

 • واحد نرم افزار

چاپگر اوراق بهادار

چاپگر Olivetti  PR-2 Plus + MICR + Scaner        گارانتي ماديران     حدود قيمت 1.900.000 تومان

 • امكان چاپ چك،بليط،انواع فرمها و فيشهاي بانكي و اوراق بهادار و انواع قبوض                         
 • امكان چاپ دفترچه هاي بانكي، پاسپورت، بليطهاي هواپيمايي، راه آهن و چك     
 • خواندن جوهرهاي مغناطيسي (MICR)     
 • داراي اسكنر
 • امكان فارسي سازي سخت افزاري با حروف مختلف
 • سرعت چاپ حداكثر 560 كاراكتر در ثانيه
 • قابل استفاده در بانكها، فروشگاهها و داروخانه ها...
 • داراي پايانه هاي Parallel, Serial و USB 2.0