• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

چاپگر اوراق بهادار

چاپگر Olivetti  PR-2 Plus + MICR + Scaner        گارانتي ماديران     حدود قيمت 1.900.000 تومان

  • امكان چاپ چك،بليط،انواع فرمها و فيشهاي بانكي و اوراق بهادار و انواع قبوض                         
  • امكان چاپ دفترچه هاي بانكي، پاسپورت، بليطهاي هواپيمايي، راه آهن و چك     
  • خواندن جوهرهاي مغناطيسي (MICR)     
  • داراي اسكنر
  • امكان فارسي سازي سخت افزاري با حروف مختلف
  • سرعت چاپ حداكثر 560 كاراكتر در ثانيه
  • قابل استفاده در بانكها، فروشگاهها و داروخانه ها...
  • داراي پايانه هاي Parallel, Serial و USB 2.0