• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

معرفي اکسس پوينت

معرفي اکسس پوينت

نکته  : اکسس پوينت هاي سري N حتما با POE مربوط به خود دستگاه خريداري گردد .

  • برند  Engenius       باند   2.4 GHZ و استاندارد   802.11N

مدل سقفي :

Engenius EAP300      Port  10/100

Engenius EAP350       Port  10/100/1000

مدل ديواري :

Engenius  ECB300       Port 10/100

Engenius  ECB350        Port  10/100/1000

  • برند D-Link        استاندارد   802.11 N     باند       2.4GHZ

مدل ديواري  :

D-Link  DAP2360    Port  1000

  • برند  Unifi           استاندارد   802.11 N     باند       2.4GHZ

 مدل  سقفي :

Unifi  UAP-LR   Port 10/100