• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

معرفي تجهيزات شبکه

                                           معرفي ليست تجهيزات اکتيو و پسيو شبکه

رديف

تجهیزات

مدل

توضیحات

1

 

سوییچ جهت ارتباط کلاینتها

WS-2960X-24 TSL

24 پورت گیگ TP و 4 پورت گیگ Fiber

WS-2960X-48 TSL

48 پورت گیگ TP و 4 پورت گیگ Fiber

2

کابل شبکه

اشنایدر     Schneider

هلوکيبل  HeluCable

با تایید تست فلوک

3

فیبر نوری

نگزنس- دیجیتوس- دراکا

Nexans – Digitus  - Draka

تار فیبر بایستی حتما فوجی کورا باشد         FujiKura

4

کیستون

نگزنس- یونیکام - امپ

Nexans – Unicom - AMP

5

قاب کیستون

نگزنس- یونیکام - امپ

Nexans – Unicom - AMP

6

کانال پلاستیکی (Duct)

الوند- لگراند و ...

 

رک

پایا- تیام – دیتاشین

Paya – Tiam - Datasheen