• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

مبدل فیبر نوری

 
 
مبدل فیبر نوری Media Convertor
 
از مبدل فیبر نوری برای تبدیل سیگنال نوری به سیگنال الکتریکی استفاده می شود. دارای سرعت 100 مگابیت و 1000 مگابیت می باشند و بسته به مسافت و سرعت با انواع خروجی های SX , FX و LX ارائه می شوند. بطور معمول دارای یک پورت برای اتصال به کابل شبکه مسی و یک پورت برای اتصال به فیبر نوری می باشند.
 
نکته مهم:
 هنگام کار با مبدل های فیبر نوری نبایستی از تلفن همراه استفاده نمود زیرا باعث اختلال در عملکرد آن می شود.
 
      LD3650C: Front View (Top) / Rear View (Bottom)                                          
 
 
 
 
Media Converters
  • 10/100/1000Base Media Converters