• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

 • اداره آمار

 • واحد زیرساخت

 • واحد سیستم سلامت

 • واحد نرم افزار

خصوصیات برجسته سیستم HIS

 

 
 
 

تطابق با فراگیرترین استاندارد جهانی تبادل اطلاعات پزشکی بنام HL7 که هم اکنون با سابقه 24 ساله در تمام جهان در حال استفاده است.


 • برخورداری از کامل ترین و قویترین سیستم تامین امنیت در سطوح و وسعت دسترسی کاربران
 • برخورداری و پشتیبانی از اکثر استانداردهای مطرح مهندسی_پزشکی
 • در برگیرنده غنی ترین بانکهای اطلاعات پزشکی از جمله SNOMED, ICD.9.cm, ICD.10، تعرفه کالیفرنیا و...
 • طراحی سیستم بر اساس وقایع پزشکی بطوریکه براحتی بر گردش کار جاری محیط های کلینیکی منطبق می شود.
 • برخورداری از محیط کامل VISUAL
 • امکان استفاده کامل از Mouseدر ورود اطلاعات بصورتیکه ورود اطلاعات تنها در 5/2%، موارد بصورت تایپ است.
 • انعطاف و سهولت فراوان سیستم در تغییر و تطبیق در فرهنگ های مختلف بیمارستانی
 • امکان ایجاد تبادل اطلاعات بین بیمارستانی در سطوح مختلف شهری، استانی و کشوری
 • امکان ایجاد ارتباط اینترنتی و اینترانتی
 • پشتیبانی و استفاده از سیستم های رایج و قابل اعتماد، امضا الکترونیکی بصورت کارت هوشمند و اثر انگشت
 • استفاده از سیستم های نرم افزاری جهت آرشیو، ذخیره یابی و بازیابی اطلاعات تصویری