• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

 • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

خصوصیات برجسته سیستم HIS

 

 
 
 

تطابق با فراگیرترین استاندارد جهانی تبادل اطلاعات پزشکی بنام HL7 که هم اکنون با سابقه 24 ساله در تمام جهان در حال استفاده است.


 • برخورداری از کامل ترین و قویترین سیستم تامین امنیت در سطوح و وسعت دسترسی کاربران
 • برخورداری و پشتیبانی از اکثر استانداردهای مطرح مهندسی_پزشکی
 • در برگیرنده غنی ترین بانکهای اطلاعات پزشکی از جمله SNOMED, ICD.9.cm, ICD.10، تعرفه کالیفرنیا و...
 • طراحی سیستم بر اساس وقایع پزشکی بطوریکه براحتی بر گردش کار جاری محیط های کلینیکی منطبق می شود.
 • برخورداری از محیط کامل VISUAL
 • امکان استفاده کامل از Mouseدر ورود اطلاعات بصورتیکه ورود اطلاعات تنها در 5/2%، موارد بصورت تایپ است.
 • انعطاف و سهولت فراوان سیستم در تغییر و تطبیق در فرهنگ های مختلف بیمارستانی
 • امکان ایجاد تبادل اطلاعات بین بیمارستانی در سطوح مختلف شهری، استانی و کشوری
 • امکان ایجاد ارتباط اینترنتی و اینترانتی
 • پشتیبانی و استفاده از سیستم های رایج و قابل اعتماد، امضا الکترونیکی بصورت کارت هوشمند و اثر انگشت
 • استفاده از سیستم های نرم افزاری جهت آرشیو، ذخیره یابی و بازیابی اطلاعات تصویری