• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

لیست تجیهزات شبکه

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 23 ارديبهشت 1397 08:21

مدل

نام

2960x-24-TSL

سوئیچ شبکه

2960x-48-TSL

سوئیچ شبکه

Switch Cisco SG110-24

سوئیچ شبکه

WS-C3850-12S-S

سوئیچ شبکه

WS-C3850-24T-S

سوئیچ شبکه

Cisco GLC-LH-SM

ماژول SM

Module Cisco SFP GLC-T

ماژولGLCT

GLC-SX-MM

ماژول MM

پایا 9u-60 عمق

رک

HP -bit rack9u-60

رک

عمق 60I Rack TRB-6009

رک

I Rack 42U TRH-1042p

رک

گاما PayaSystem Rack

رک

Cat6 CC 600001 Calwatt

کابل

Legrand   Cat 6 032755

کابل

UNICOM Cat 6 outdoor SFTP

کابل

MIKROWAN Cat 6 outdoor SFTP

کابل

Legrand Cat6 UTP 1U 24Port 033561

پچ پنل

Calwatt PP600001     Patch Panel 1U 24P UTP

پچ پنل

Calwatt PC600011     Patch Cord C6 UTP 1M

پچ کابل

Calwatt PC600031     Patch Cord C6 UTP 3M

پچ کابل

Legrand-  051775   Patch Cord C6 UTP 5M

پچ کابل

Calwatt  CS600001  Keystone C6 UTP

کیستون

ماژول باریک76561 مدل Legrand

کیستون

Legrand 78806-سه خانه

کادر 6 ماژول

Legrand 78804-دو خانه

کادر 4 ماژول

Legrand 105*50-10422

ترانک

درب نرم 10522 Legrand

درب

Legrand 10602

زاویه داخلی

Legrand 10622

زاویه خارجی

Legrand 10692

قطعه اتصال بدنه

Legrand 10702

مسدود کننده

Legrand 10785

زاویه تخت

Legrand 10736

سه راهی

 NET PLUS Cable Manage

نگهدارنده کابل

ارت دار Legrand

پریز برق

unifi مدل UAP-LR

اکسس پوینت

unifi مدل UAP-AC-LR

اکسس پوینت