• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

آموزش هاي فناوري مديريت آمار و فناوري دانشگاه

زیر مجموعه: ROOT
آخرین به روز رسانی دوشنبه, 14 تیر 1395 09:53
بازدید: 18030